Пари срещу недвижим имот/жилище

Заем срещу ипотека на имот или жилище

Ипотечният заем е сред най-търсените типове заеми. Той се характеризира с опция за голям размер, предоставяне на залог и гъвкави опции за погасяване. Когато разполагате с ваша недвижима собственост, която може да представите като обезпечение, можете да усвоите паричен размер, равняващ се на част от нейната пазарна стойност. Ипотечните кредити се отпускат на хора, които се нуждаят от по-крупна сума за инвестиране в свой проект, за посрещане на свои лични нужди или за покупката на ново жилище.


Ако сте решили да изтеглите ипотечен кредит, то банката учредява ипотека върху предложеното като залог имущество. То играе роля на обезпечение и ако прекъснете да погасявате задълженията си, заемодателят ще стане законен собственик на имота, като компенсация за непогасения кредит.
Учредяването на ипотека в практиката се извършва над апартаменти, къщи, вили, селскостопанска земя, парцели, бизнес помещения, магазини, гаражи и други форми на недвижим имот.
Най-важният критерий за одобрението на вашата кандидатура от банката или кредитната компания е да бъдете собственик на недвижим имот и да можете да го докажете със съответния нотариален документ. Същевременно не е необходимо да притежавате цялата сграда, тъй като може да сте собственик само на определена идеална част. Някои дружества може да имат допълнително условие да получите одобрение от вашите съсобственици, които разполагат със свои идеални части, ако има такива.
Съществено за ипотечните заеми е, че те са с по-малка лихва от потребителските, тъй като ипотекирания имот изпълнява функцията на обезпечение. Понеже размерът, който се усвоява при един такъв заем най-често е голям, погасителния период при ипотеките е също по-голям. По-голямата част от заемодателите предлагат на клиентите даден процент от пазарната цена на недвижимия имот (около 70%).
Цената на жилището се изчислява от жилищен оценител-експерт. В тази цена се калкулират пазарната стойност, данъчната оценка, опциите за бързо продаване (ликвидността), къде е разположен, състояние и други.
Данъчното и пазарното оценяване обикновено се разминават в известни граници. Данъчната оценка се очаква да е по-ниска от пазарната и това налага необходимостта от предварителни стъпки за оценката на собствеността преди да се отпусне заема и цялостния процес се забавя. Това е най-явният минус на ипотеките – заемодателя изисква много документи преди да активира процедурата.

При небанковите дружества процесът е по-лесен и се изискват единствено документ за самоличност и нотариален документ за недвижимата собственост. Добре е, обаче, да се уверите дали по-лесния метод няма да ви коства по-голяма лихва и дали след вноската ще остават достатъчно средство за вас и семейството ви.

 

 

FAQ

Заем срещу ипотека без доказване на доходи

Ипотечен кредит за закупуването на имот от публична продан

Вижте още

Кредит срещу залог на автомобил

proverka

Предсрочно погасяване на кредит

proverka

Кредит до 500 лв.

proverka