Ипотечен кредит за закупуването на имот от публична продан

Тъй като съществува процедура по закупуване на имот от публична продан, у нас се е развила и банкова услуга, наречена ипотечен кредит за купуване на такова жилище. То е своеобразен вид финансова помощ за разплащане пред ЧСИ (частен съдебен изпълнител), който осъществява процедурата по предварително установен регламент.

Такъв вид заем може да се получи, когато едно жилище се предлага за продан от ЧСИ или в случай, че един човек желае да купи имот, който ще се търгува публично на обявена за това дата.

Съществува ситуация, при които ЧСИ, направил възбраната на сградата поради непогасени своевременно дългове, оповестява публично имота за продажба, за да може със средствата да компенсира дълга.

В редица ситуации размерът, който се дължи е много по-нисък от цената на жилището на пазара на имоти. Това значи, че заради неголяма сума парични средства на човек, изтеглил ипотечен кредит, ще му се наложи да загуби ценен жилищен актив, който би могъл да му бъде много полезен.

Същевременно, пазарът на имоти у нас не е достатъчно динамичен и от това следва, че предлагането е повече от търсенето. Това води до понижаване стойността на жилищата.

В допълнение, образуването от цените от ЧСИ-ли и неголемите пазарни стойности на недвижимите имоти е гарантирано, че публичната продан не е в полза на лицето, чиито апартамент ще бъде продаден на публичното наддаване.

По тези причини у нас вече се предлагат кредитни услуги, които предоставят специална финансова помощ за откупване на жилище, обявено за продажба на търг. Кредитните доставчици, които предлагат тези услуги, отпускат размера, необходим за издължаване на заема и дават шанс на потребителите на ипотечни кредити да получат дома си обратно и да го изтъргуват свободно на максимално висока цена на пазара, като си осигурят оптимална печалба.

За жалост такива ситуации напоследък стават все по-често срещано явление. Основанията да се разиграе такава неблагоприятна за кредитопотребителите ситуация е ненавременното или спирането на погасяването на задълженията или трупането на друг вид дългове, за чието издължаване е нужен голям паричен размер.

Друга кредитна услуга, за която много хора не са информирани, е ипотечния заем за участие в търг за публична продан на имот, иницииран от ЧСИ-тата. В такава ситуация, банките или кредитните компании отпускат финансова помощ, с която гражданите да могат да купят имот, след което извършват договорна ипотека върху него. Този заем наподобява на класическия заем за закупуване на нов дом.

 

 

 

  • Ипотечен кредит за участие в търг за публична продан на имот
  • Кредит за покупка от чси
  • Имот от ЧСИ форум
  • Рискове при покупка на имот от публична продан
  • Покупка на имот от съдия изпълнител

 

Вижте още

Кредити за студенти

proverka

Рефинансиране на лоши кредити

proverka

Заем срещу ипотека без доказване на доходи

proverka