Ипотечен кредит при развод

Ипотечен кредит при развод / изплащане на кредит след развод

Интерес предизвиква у много семейни двойки какво би се случило с ипотечния кредит, ако те се разведат.  Обикновено само единия от двамата съпрузи поема отговорност и плаща вноските по заема, а другия не взима участие.  Това предизвиква интерес у човека, който погасява заема, дали има някакви права и ако има, то как може да ги използва.

Семейния кодекс на Република България е признал, че задълженията, които са се поемали от двамата или от единия от съпрузите, подлежат на солидарна имуществена отговорност.

Нуждите на едно семейство представляват физическите потребности като храна, вода, сметки за плащане като технически и битови потребности.  Според Кодекса имуществото е предмет, който също спада към потребностите на едно семейство.  Логично е, а и така е, че след като потребностите са споделени, то и отговорностите и задълженията към тези потребности са общи.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

В случай, че само един от съпрузите погасява вноските по заема, то той получава регресно  право върху другия при евентуален развод. Той има право по закон да потърси половината от това, което плащал през години, от другия.  Тук няма значение дали заемът е изтеглен само от единия или от двамата съпрузи.

Това може да се гледа и от обикновената практика на съда при такива ситуации. Без значение дали само единия или и двамата са изтеглили заема за жилището и са го погасявали, то жилището се смята за обща ценност и следователно отговорността за него е и на двамата съпрузи.

Другият бивш съпруг може да внесе в съда възражение, с което да изисква възстановяване на неговия дял. Той може да приложи като доказателство, че финансите не са използвани за общите нужди на семейството, като в негов интерес е и да докаже това твърдение.  Ако не го докаже, съдът може да определи, че финансите са използвани за семейството и той да погасява своята част от заема.

Ключови думи:  изплащане на кредит след развод,  подялба на ипотекиран имот при развод,  делба на ипотекирано жилище при развод, солидарен длъжник след развод,  кредит изтеглен по време на брака, делба на апартамент с ипотека кредит изтеглен от единия съпруг,  развод и ипотека

Вижте още

Кредит с фиксирана лихва

proverka

Пари срещу недвижим имот/жилище

proverka

Кредит от частни лица

proverka