Справка в Търговски регистър

Справка за физически и юридически лица

 

Когато ежедневно се занимавате с фирми и търговци и Ви е нужна проверка, можете да се консултирате със сайта на Търговският регистър.

Регистърът е собственост на Агенцията по вписванията и представлява електронен информационен ресурс, който съдържа документация за възникнали дружества/фирми, които са приети от закона, обявени актове по закон, наличие на търговска дейност и чуждестранни клонове на предприемачите.

При наличие на ЕИК на фирма, можете да проверите данни свързани с нея, като например

кога е регистрирана, вложен капитал или обявени актове.

Но не всяка информация, която е качена електронно е общодостъпна за всеки. Част от нея може да се разгледа само срещу електронен подпис или разрешен достъп. За да притежавате такъв, отново трябва да предявите заявление към Агенцията. Естествено, можете да се запознае-те само с факти, които са законно утвърдени към момента на проверка.

Проверка на фирма в търговски регистър :

 • предоставяне на информация за: актуално положение, дейност на фирма, финансов статус, адрес и т.н.;
 •  сигурна обратна връзка между търговците;
 •  по-бърза регистрация;
 • мотивация за използване на онлайн ресурси с търговска насоченост;

Вид справка според това дали лицето е физическо или юридическо :

 

 • по името на физическо лице, изисква ЕГН;
 • за юридическо лице, изисква ЕИК, името на фирмата;
 • само ЕИК;
 • по входящ номер на заявление;

Удостоверения 

Официални документи, които могат да послужат на държавна агенция или пред съда, ако станат изискуеми. Таксата варира в зависимост от типа удостоверение:

 1. за актуално състояние;
 2. вписвания за определен период;
 3. обявявания за определен период;
 4. вписано обстоятелство;
 5. обявяване/копие от обявен акт;
 6. за липса на вписано обстоятелство или обявен акт;

Когато изберете едно от посочените за Вашата фирма, ще трябва да изберете дата на молбата, както и имейл за получаване на документа.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 • информационна система търговски регистър
 • търговски регистър стара загора
 • търговски регистър такси
 • нерегистрирани фирми в търговския регистър
 • търговски регистър контакти
 • търговски регистър документи
 • търговски регистър api

Вижте още

Проследяване на пратка

proverka

Топлофикация София Проверка На Сметка

admin

Проверка на правопис

proverka