Проверка на болничен лист

Ако желаете да направите проверка и да видите подробности около вашият болничен лист, трябва да посетите страницата на Националния осигурителен институт. Там ще намерите указания, че НОИ трябва лично да Ви издаде ПИК. Кодът се издава във всяко РУСО или СУСО (ако сте от София), след подаване на заявление. Образец на документа, можете да намерите тук!

 • Името на осигурителя/или самоосигуряващото се лице,
 • ЕИК номер и име на представител на осигурителя.

Чрез него, Вие подавате заявявление към директорът на районото/столичното управление да Ви бъде издаден идентификационен код на осигурител (ИКО) за получаване на информация онлайн. Другият начин за проверка на ИКО е на информационните терминали в ТП на НОИ.

Стъпка 1: Получаване ПИК (Персонален идентификационен код) от НОИ от всяко РУСО в страната.

Стъпка 2: Влизате в Е-услуги на сайта на НОИ

Стъпка 3: След като влезнете в Е-услуги, от менюто в ляво кликате не “по ЕГН и ПИК на НОИ”

Стъпка 3: Справки от Електронния регистър на болничните листове

Стъпка 4: Проверка на Болничен Лист по ЕГН/СЛИЧ и ПИК във връзката по-долу:

Проверка на болнични

Справка на болничен лист

След като получите ПИК и го въведете заедно с Вашето ЕГН/ЛНЧ, ще получите следната информация:

 1. Личните Ви данни;
 2. IBAN на сметката към която е подадена декларация към НОИ;
 3. Данни от самият болничен лист –
  1. Номер на БЛ, В отпуск от;
  2. Да се яви на работа на;
  3. ЕИК на осигуряващият;
  4. Входящ № в ТП на НОИ;
  5. Тип и статус на болничния(изплатен/за плащане);
  6. Годината и месеца;
  7. Изплатената сумата в лв.;
  8. Доход върху който е пресметнато обезщетението по месеци за периода на БЛ;

Справка за приети документи, изчислени и/или изплатени обезщетения и помощи от ДОО

Вижте още

Запознаване с видовете картини

proverka

Проверка на правопис

proverka

Местни данъци и такси – проверка

proverka