Проверка на ДДС номер

Собствениците на фирми, които са регистрирани в Агенцията по вписванията, периодично се интересуват какви са номерата по ДДС преди извършване на вътреобщностни сделки.

НАП и VIES

В сайта на НАП, можете да направите запитване към ресурса VIES, който се захранва от националните администрации и „обобщеното извлечение“ за доставки от ЕС. При запитване, системата се нуждае от информация за държавата-членка на ЕС, за чиято валидност на ДДС номер се интересувате, както и за ДДС номера на запитващия. Трябва да сте сигурни в изписването на префиска за всяка страна, както и за верността на посоченият номер (обикновено съставен от 9 числа), защото може да се направи само едно запитване към VIES.

Проверка на ддс номер
Проверка на ддс номер във VIES

Някои доставчици на електронни услуги, са законово ангажирани да начисляват ДДС в определени условия. Така например, ако купувачът е облагаемо лице, той поема изплащането на ДДС. Съвсем обичайно е контракторът да поиска номера по ДДС на клиента, за да се изясни дали да се начислява ДДС или последният сам ще го изплати. Ако закупуващият няма валиден номер, то доставчикът начислява ДДС.

Много е важно да представите на данъчната администрация валиден ДДС номер, защото с него се изпраща сбора на количеството доставки за всяко тримесечие от Вас, в качеството Ви на облагаемо лице към друго такова лице в държава-членка на ЕС. Кодът удостоверява, че страните от Общността са законни търговци и затова номерът трябва да фигурира и върху фактурата.

Справка на ДДС номер във VIES:

Проверка на ДДС номер

Надяваме се да бяхме полезни! 🙂

ВИЖТЕ ОЩЕ:

  • проверка на ддс номер извън ес
  • проверка на ддс номер по име на фирма в ес
  • проверка булстат номер информация онлайн справочник

Вижте още

Проверка на сметка за газ към Овер Газ

admin

Разписание градски транспорт

proverka

Как да изберем бар столове

proverka