Как да разпознаете лош заем: Няколко признака, по които можете да забележите

Лошите кредити са една от най-честите причини за финансови затруднения на банките и другите финансови институции, но също така е изключително трудно да бъдат открити навреме.

Заеми с високи първоначални лихвени проценти

Когато кандидатствате за кредит, не забравяйте да разгледате внимателно лихвения процент по кредита. Високият първоначален лихвен процент може да покаже, че заемът не е изгодна сделка за кредитополучателя и може да се увеличи вероятността от неизпълнение на задълженията по заема. Ако ви предложат висок лихвен процент по заем, помислете дали можете да си го позволите. Ако не можете да правите вноските при висок лихвен процент, не приемайте заема.

Заеми с неочаквани такси и разходи

Макар че много заеми се предлагат с лихвен процент, който включва различни такси и разходи, трябва да приемете заема само ако не се притеснявате да платите сумата. Ако условията на заема не са изгодни за вас, тогава трябва да преразгледате заема. Започнете, като разгледате таксите и разходите, свързани със заема. Ако условията на заема не показват ясно колко ще платите в крайна сметка, тогава в никакъв случай не се съгласявайте. При сключването на договор за кредит условията трябва да бъдат абсолютно ясни и всички разходи и такси да бъдат описани.

Заеми, които са трудни за изплащане

Заем, който е труден за изплащане, може да означава, че кредиторът ще ви позволи да просрочите заема си. Това е сериозен червен флаг, защото означава, че е по-малко вероятно доставчикът да успее да събере заема, ако просрочите. Ако установите, че заемът е труден за изплащане, опитайте се да договорите условията с кредитора. Ниските месечни вноски или по-краткият период на изплащане могат да ви помогнат да управлявате финансите си по-добре и да намалите сумата, която дължите по заема.

Заеми, предложени ви от ненадежден източник

Заем, който ви е предложен от човек, на когото нямате доверие, вероятно ще завърши зле. Търсете заеми, които са били предложени от човек, на когото имате доверие. Ако вземете заем от приятел или член на семейството, то тогава със сигурност ще знаете, че на човекът може да се вярва, но забавяне на вноски може да влоши отношенията ви. Има множество легитимни заложни къщи, както и небанкови финансови организации, които също отпускат кредити при изгодни и лесни условия. Винаги можете да разчитате на тях, но отново ще отбележим, че е изклюително важно да погасявате вноските си на време.

Вижте още

Регистрация на фирма

admin

Какви документи са ми необходими за бърз кредит?

proverka

Кога е необходим поръчител за заем и кога не?

proverka