Кредити за студенти

Студентски  кредит без поръчител

Тази статия ще бъде насочена към всички студенти и кандидат-студенти, които се изправят пред проблема за финансиране на образованието си тук или в чужбина.

И така, еуфорията покрай баловете завърши, отминаха купоните и дългите партита със съучениците, и е време за кандидатстване в  университет. Голям процент от зрелостниците имат желанието да бъдат независими от своите родители и да намерят начин сами да осигурят финансови средства за по нататъшното си образование.

В България това може да стане по няколко начина –

  1. Студентски кредит от банката – финансовото учреждение отпуска определена сума пари за покриване на разходите и част от обучението на студентите. Това важи както за университети в България, така и за такива в чужбина. Условието за кандидатстване е да сте пълнолетен български гражданин, да сте до определена възраст – 35 години. За студенти редовно обучение сумата е по-висока – до 15 000 лв, като срока за погасяване е от четири до 7 години. Ако имате ипотекиран имот като гаранция, този срок може да бъде удължен до двадесет години. За обезпечение може да се използват още поръчители и финансови активи.
  2. Кредит за участие в обменни програми – тук се имат в предвид стажовете, културни обмени, бригади, езикови програми и др. За този вид кредит изискването е предоставяне на договор с фирма-посредник за потвърждаването на заминаването в друга държава. Банката отпуска до 7 хиляди лева за подобни обменни програми.
  3. Алтернативни заеми – друг вид помощ за финансиране на обучение в България или чужбина са заеми от небанкови институции. При тях условията са по-леки, сумите са по-ниски, но одобрението е бързо. Доста студенти заминават в чужбина със заем от България, като получените средства са им достатъчни за посрещане на нуждите през първата половина студентската бригада или обмен. След това те успешно си покриват дължимите суми и остават със спестени пари. Така те успяват сами да финансират своето образование.

[button color=”orange” size=”big” link=”http://www.doe.bg/krediti/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82/” target=”blank” ]ЗАЯВИ КРЕДИТ[/button]

 

 

кл. думи: студентски кредит без поръчител, студентски кредит в германия, студентски кредит в англия, студентски кредит гарантиран от държавата, студентски кредит във великобритания, студентски кредит в холандия, студентски кредит с държавна финансова подкрепа, студентски кредит без лихва, студентски кредит задочно обучение.

Вижте още

Видове ипотечни кредити

proverka

Ипотечният кредит с минималната работна заплата

proverka

Бърз кредит за безработни

proverka