Рефинансиране на кредит

Какво означава рефинансиране и кой може да го направи? Всички сме чували за рефинансирането на кредит, обясняваме си го определен начин и по-скоро като преподписване на договор за получаване на допълнителен заем. Ние ще дадем още пояснения, за да не се получават недоразумения и клиентите да са наясно с някои важни особености.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Чрез рефинансирането на кредита институцията дава реалната възможност за предоговаряне на всички условия по взетия вече заем. Тук е важно да знаете, че рефинансиране може да се направи не само в банката, от която е взет кредита, но и в друга банка, избрана от потребителя.

Рефинансирането като опция предлага промяна в настоящия лихвен процент, промяна в срока на погасяване, обединяване на няколко заема в един, както и увеличение на получената сума.

Не са малко банките, предлагащи специфични такси за усвояване на кредита  при рефинансиране.

Факторите, на които трябва да се обърне по-голямо внимание при рефинансиране, са следните:

  • Ако клиентът е избрал да рефинансира кредита си, трябва да знае, че процедурите изискват заплащане на определени комисионни и такси – най-вече за подаването и обработката на документите.
  • Задължителното условие при рефинансиране е застраховка на кредитополучателя. Всяка банка работи със свое застрахователно дружество и дължимите такси за получаване на застраховката може да повишат разходите по взетия кредит.
  • Като предимство при рефинансиране на кредита банките ще посочат наличието на по-нисък годишен процент на разходите – ГПР. Той може да компенсира до някъде наказателната лихва от предсрочно погасяване на задължението. Но не трябва да се оставя на заден план законовата рамка, според която разход, върху предсрочно погасена сума, не бива да надвишава 3-месечният еквивалент на ГПР по кредита.

Преди да решите да рефинансирате кредита си, помислете върху изброените по-горе условия, а също така се консултирайте за най-новите промени при банковите институции що се отнася до вземането на кредити.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Вижте още

Бързи онлайн кредити до 2000 лева

proverka

Кандидатствай за изгоден онлайн кредит

proverka

Кредит от частни лица

proverka