Кредит за студенти / висше образование

Студентски кредити – какво представляват и за какво служат?
Почти всеки един младеж мечтае да продължи образованието си (независимо дали в България, САЩ или Европа). И това е напълно възможно благодарение на студентските кредити. Това е един вид банков заем, но той се отличава от останалите с няколко особености.

Можете да продължите образованието си чрез този вид кредит. Съществуват два вида кредита: държавен студентки и частен такъв, който се предоставя от банкова институция, която е разработила специална платформа за нуждите на студентите.

Държавните студентски кредити (кредити за висше образование )се отпускат от държавата като тяхното изплащане започва, след като студентите са завършили своето учение. От тях могат да се възползват както български граждани, така и чуждестранни, които са членки на Европейския съюз или Швейцария, но условието е да учат в наши висши учени заведения.

 

 

 

Младежите, които решат да учат трябва да са на възраст под 35 години, да не са отстранявани преждевременно, да са записали редовна форма на обучение, учебното заведение да е законно частно или държавно, да нямат преждевременно придобита научна степен.

Тези кредити се използват за плащането на семестриалните такси или за отглеждането на дете, което е родено по време на следването. Студентът няма право да използва тези средства самостоятелно, тъй като банката се е договорила с университета за заплащането на таксите за семестрите.

Много банки започват да отпускат така строгите правила и предоставят възможност на студентите да използват парите не само за семестриалните такси, но и за цели, които са свързани със следването им. С него студентите могат да покриват свои настоящи нужди, да закупуват техника или пък използват парите в чужбина и студентски бригади.

Вижте още

Пари срещу недвижим имот/жилище

proverka

Рефинансиране при лоша кредитна история

proverka

Кредити при развод

proverka