Кредити за държавни служители

Вие сте държаен служител и искате да изтеглите кредит бързо , лесно и да добро условия. Това, че сте държавен случител е голямо предимство, щото приходите са ви официални и ще можете лесно да докажете доход.

Кредитите за държавни служители имат за цел улесняване на гражданите, като сумите достигат до пет хиляди лева.

Институцията „Токуда Банк Медика“ предоставя онлайн кандидатстване чрез лесна и бърза форма, като заемът се отпуска само и единствено срещу валидна лична карта. Хора, които са назначени на постоянен трудов договор в болници, стоматологични кабинети, оптики, ветеринарни клиники, фармацевтични компании  и т.н могат да се възползват от тази финансова помощ за посрещане на текущи медицински нужди.

 

 

 

 

Като първа и основна причина да вземете кредит от „ Токуда Банк Медика“ е фиксираната лихва. Тя не се променя в рамките на целия срок на погасяване на заема. Одобрението е бързо, до двадесет и четири часа от получаване на онлайн заявката. Финансовата сума се усвоява веднага след одобрение. Друго предимство е това, че за този вид експресен заем не се изискват поръчители.

Максималната сума на кредита може да достигне и до 10 000 лв, в зависимост от нуждата на кредитоискателя. Периодът на отпускане е до 2 години. Условието е кредитополучателя да не е над 65 годишна възраст при настъпване на крайния срок на погасяване на заема. Фиксираната годишна лихва е в размер на 6,9 % за целия период. Това е едно изключително предложение за хора в нужда от бързи финансови средства за покриване на нужди от ежедневен характер.

Такса за разглеждане на подадените документи няма. Токуда Банк Медика“ изисква единствено заплащане на 1% от остатъка от главницата при промени в условията на предоставения кредит. Тази сума се дължи само когато клиентът реши да направи промени по договора – да удължи срока например, или нещо друго свързано с дължимите вноски.

От предложението могат да се възползват и собственици на фирми ЕТ или ЕООД, регистрирани с дейност в рамките на България.

 

Кл. думи: изгодни кредити за държавни служители, преференциални кредити за държавни служители, жилищен кредит за държавни служители, кредити за служители на мвр

 

Вижте още

Ипотечният кредит с минималната работна заплата

proverka

Калкулатор за ипотечен кредит

proverka

Easy Credit

proverka