Бяла карта

Кредитна карта с лимит до 5000 лв. БЕЗ излишни ТАКСИ за издаване или преиздаване. Без нужда от трудов или граждански договор.

ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.

Вижте още

Рефинансиране на кредит без поръчител

proverka

Ипотечен кредит за млади семейства

proverka

Бързи кредити през събота и неделя

proverka