Как да изплатим дълговете?

  Излизането от веригата на дълга изисква много работа и самоконтрол. Проверете как да планирате и стартирате плана за изплащане на заема!

   По-лесният достъп до заеми, особено тези, предлагани от небанкови компании, означава, че можете бързо да загубите контрол върху размера на дълга си. За съжаление изплащането на заеми не е толкова лесно. Трябва да имате добър план за излизане от дълга и контрол на текущите си разходи и след това да се придържате към него последователно.

Направете план за изплащане на заема

  От икономическа гледна точка, най-добре е да изплащате заемите си, от тези с най-високи лихвени проценти до тези с най-ниски. Това ще помогне да се спре увеличаването на дълга, който обикновено се увеличава поради постоянно натрупващите се лихви. Определете сумата, която ще харчите всеки месец, за да покриете дълговите вноски с най-високи лихвени проценти.

   След като сте го уредили, не намалявайте сумата. Използвайте го, за да балансирате следващия си заем. С течение на времето сумата, която първоначално е била достатъчна за изплащане на един заем, ще ви позволи да изплатите два или повече едновременно.

  За хората, които нямат волята да започнат да изплащат заеми с най-високи лихвени проценти, може да е по-различен метод от предишния. В този случай трябва да започнете да се борите с дългове от най-ниското до най-високото. Определете фиксирана месечна сума, която ще използвате за изплащане на заемите си.

  Поради факта, че ще започнете да се борите с дълга с най-малките заеми, в началото бързо ще се отървете от тях. Ще почувствате психологическия комфорт, произтичащ от ефективно погасяване на дълга. Това от своя страна ще ви даде мотивация да продължите. Увеличете фиксираната месечна сума с течение на времето, което ще ви позволи да изплащате по-големи заеми по-бързо.

   Можете също така да опитате да комбинирате всичките си заеми в един консолидационен заем. Особено, че банките се опитват да насърчават потенциалните клиенти да се възползват от това решение по различни начини. Например хората, които изберат консолидационен заем в Алиор Банк, ще плащат месечна вноска по-ниска от сумата на всички вноски на всички задължения до момента. Освен това банката ще изплати на кредитополучателя 3% от салдото по комбинираните заеми. Номиналният лихвен процент варира от 6,99% годишно.

Източник: CreditPortal24

Вижте още

Вноски по кредитната карта и дата на изплащане

proverka

Бързите кредити- какво си струва да знаете

proverka

Защо да създадете ваш собствен бизнес?

proverka