Какво трябва да направя, за да получа заем?

   Ще кандидатствате ли за паричен заем? Подгответе се съответно. Какво трябва да знаете, преди да подадете молбата си? На каква сума на заема можете да разчитате? Открийте отговора на тези и други въпроси в следващия запис, от който ще научите как да получите паричен заем.

   Паричният заем е един от най-популярните банкови продукти. Получаването му не трябва да бъде трудно и обикновено изисква само кредитоспособност. На каква база банката го оценява? Какви условия трябва да бъдат изпълнени за получаване на паричен заем?

Заем в брой – условия за получаване на заем

  Банките все повече се опитват да ограничат процедурите, свързани с отпускането на заем. Всеки, който кандидатства за паричен заем, трябва да кандидатства за кредит онлайн или в банков клон. Банката може да изиска допълнителни документи, потвърждаващи заетостта и доходите. Необходимите документи зависят от вашата професия. Ако кандидатствате за по-висока сума, може да е необходимо съгласието на вашия съпруг. Ако обаче имате разделяне на собствеността, струва си да изготвите нотариален акт, потвърждаващ този факт.

  Като цяло условията за получаване на паричен заем се свеждат до два фактора:

  • кредитоспособност,
  • добра кредитна история.

  Какво означава това за вас? Ако искате да кандидатствате за паричен заем, трябва да имате постоянен източник на доход и да не фигурирате в регистъра на длъжниците. Следователно е достатъчно да работите дори на непълно работно време и да нямате неплатени задължения по сметката си.

Кой може да получи паричен заем?

  Получаването на паричен заем е много по-просто, отколкото в случая например с ипотека. На практика заявление за такъв заем може да подаде всеки пълнолетен, който получава фиксиран доход. Важното е, че това е възможността да се получат пари не само за работещите хора, но и за пенсионерите и пенсионерите. Студентите могат също да кандидатстват за паричен заем, при условие че получават редовен доход по сметката си, например от стипендия или случайна работа. В този случай обаче сумата на заема няма да бъде висока.

Вижте още

Кредит за майки: Как да спестите от бебешкото оборудване

proverka

Важни акценти и особености на кредитирането

proverka

Търсене на работа

proverka