Онлайн проверка на данък МПС

Как да проверим какъв данък дължим за колата си?

Данъкът върху моторните превозни средства се регламентира от Закона за местните данъци и такси. Същият е дължим от собствениците на превозните средства. За най-често срещания случай – леките автомобили, размерът на налога се определя от общинския съвет в зависимост от мощността на двигателя и годината на производство. Формулата за изчисление е описана в ЗМДТ, но има далеч по-лесни начини да проверите дължимото, без да се впускате в сложни математически изчисления на ръка.
Ето няколко примера:

Тук можете сами да изчислите данъка за вашето МПС.

http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html

Изчислението става по гореспоменатия описан в ЗМДТ начин.

Необходимо е да впишете в електронната система:

 1. Мощността на автомобила в киловата или к.с.
 2. След това трябва да впишете в съответното поле адреса на собственика,
 3. Като посочите общината по регистрация, и възрастта на автомобила.
 4. В последното поле трябва да изберете дали превозното средство има катализатор или не.
 5. Когато въведете необходимите данни, натискате бутона „Пресметни” и системата смята автоматично.

Друг алтернативен начини за проверка на мпс данък:

На този адрес също ще намерите бърз онлайн инструмент за проверка на дължимия данък за автомобил.

http://www.mestnidanaci.info/danachen_calculator/danak-za-leka-kola

В полетата на системата трябва да впишете следните данни:

 1. Общината по постоянен адрес на собственика на автомобила;
 2. Годината на производство на превозното средство;
 3. Мощността в kW.
 4. Когато сте готови, натискате бутона „Изчисли” и получавате дължимата сума.

Важно!!! Имайте предвид обаче, че въведените в сайта общини към този момент са само 11, така че първо проверете дали вашата е сред тях. На сайта можете да намерите и допълнителна полезна информация за предвидените в ЗМДТ данъчни облекчения, както и срокове и начини за заплащане на дължимите налози.

Проверка на всички задължения към общината

1. На сайтовете на някои големи общини можете да направите справка за дължимия данък МПС. Например на сайта на Столична община е обособена специална секция, където можете да проверите всичките си задължения към общината.

Адресът е:

Проверка на данъци към Столична Община

За целта трябва да въведете в електронната система своето ЕГН (ако сте физическо лице от България), БУЛСТАТ за юридическите лица или личен номер на чужденец (последното е познато под абревиатурата ЛНЧ). За да извършите проверката, имате две опции – да въведете своите лични данни или тези на задълженото юридическо лице и номер на партидата; да въведете съответните данни и ПИН-код. ПИН-кодът може да вземете от избран от вас отдел местни данъци и такси срещу лична карта. Номерът на партидата пък е наличен на квитанциите за платени задължения след 6.2.2012 г. При правилно въведени данни в справката ще бъдат показани всички задължения за съответното ЕГН или БУЛСТАТ.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 • проверка на данък МПС по интернет
 • местни данъци и такси София
 • проверка на данък мпс по ЕГН София
 • проверка на данъци Плевен
 • проверка на данъци по ЕГН Благоевград
 • проверка данък мпс Пловдив
 • данък мпс давност
 • местни данъци и такси – проверка задължения

Вижте още

Проверка на гражданска отговорност

proverka

Проверка на болничен лист

admin

Молба за напускане на работа

proverka