Бързи кредити без поръчител
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛ 

Редица кредитоизискатели у нас имат предпочитания към бързите кредити като предлагани продукти, защото заявленията за подаване за доста лесни и бързи. Голяма част от частните кредитни фирми имат опростен вариант за кандидатстване и отпускане на бързи кредити без поръчители. Заявлението ви се разглежда от 10 минути до половин час, но това много зависи от вашия кредитен и социален статут. Когато кандидатствате за кредит по интернет трябва да сте наясно с някои неща:

първо– да сте с отличнокредитно досие в Централния кредитен регистър,
второ – да имате сигурни доходи всеки месец ( да получавате заплата, дори да нямат трудов договор ).

 

 

 

 

 

Подаването на заявление за отпускане на заеме в 3 важни стъпки:

Първо:Избирате сума и срок на кредитното задължение– на този етап се запознаването сГПР ( Годишен лихвен процент ), вашата лихва и общата сума, която ще платите– сумите варират от 50 до 5000 лева.
Второ:Втората важна стъпкапри кандидатстването е въвеждането на вашите лични данни в специален електронен формуляр:  ЕГН, име, презиме, Фамилия, телефон, имейл, номер на лична карта, адрес по лична карта и адрес на който живеете в момента, избирате месторабота и какъв вид е вашата ангажираност. След това избирате внимателно как точно бихте искали да ви бъде преведена сумата, начините са два- в офис наИзипей или Фастпей или за още по-голямо ваше улеснение по банков път. Парите веднага ще дойдат при вас.

Трето:След като вече сте попълнили своите лични данни, последната и най-значима процедура е потвърждение, че се съгласявате всички общи условия на кредитната фирма и с условията по договора, в тази последна стъпка ще ви бъде дадени СЕФ ( СТАНДАРТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ /приложение №2 към чл. 5, ал. 2 от Закон за потребителския кредит/ ).

В тази последна стъпка, е възможно да се наложи да потвърдите вашето съгласие,че  институцията може да използва личните ви данни.


 

 

Ипотечен кредит срещу земеделска земя

Темата по този въпрос е много деликатна. Първо, защото у насима достаналична земеделска земя, която не се ползва по предназначение и второ, защото банките имат доста консервативен подход към ипотечните кредити, които биха могли да бъда обезпечени срещу земеделска земя или такава, която ще бъде за закупуване на подобна площ.

Наличната земеделска земя в България е много голям ресурс за българската икономика, който уви не се използва добре. Има много хора, които продават земята си на големи производители, защото много банки отказват да дават кредити срещу земеделска земя. Банките търсят своя интерес, така че земята, която кредитоискателя предлага за обезпечение, трябва да покрие цената на кредита. В този аспект, ипотечен кредит срещи земеделска земя, трудно се намира и трябва много често да се проверяват промените на пазара и бюлетини от специализирани сайтове за положителни промени в тази насока.

Все пак, има начин, в който вие залагате ваш недвижим имот и с парите, които ще вземете, бихте могли да ги вложите в купуването наземеделска земя. Това ще бъде ипотечен кредит за земеделска земя, в който банката ще е съвсем аясно за какво отпуска кредита, а вие ще имате точенплан за действие, когато закупите тази земяи започнете да я развивате така, както сте планирали.

По принцип, парите за земеделие у нас,които са обвързани с еврофондове и с финансиране от банкови институции по най-различни направления, могат да бъдат получени,само когато потребителя е регистриран като земеделски производител и притежава нужната земя. По този начин доказва, че развива своята селскостопанска дейност и може да се опита да кандидатстваза някоикредити, които ще му дадат парични средства за семена, техника, инсталации и други важни неща.
Ето защо, ако желаете искате да стартиратеваш проект свързан със земеделие, спокойно бихте могли да заложитенедвижим имот, за да си закупите нужната земеделска площ и това ще ви даде право да кандидатствате за отпускане на такъв кредит. Ипотечен кредит срещу земеделска земя е по-сложен за намиране като дадено кредитно предложение, но ако е точното решение за вашия случай, не се отказвайте от него.

 

 

 

Ключови думи:
кредит срещу залог на земя,   кредит срещу залог земеделска земя, залагане на земеделска земя

Кредит за студенти / висше образование

Студентски кредити – какво представляват и за какво служат?
Почти всеки един младеж мечтае да продължи образованието си (независимо дали в България, САЩ или Европа). И това е напълно възможно благодарение на студентските кредити. Това е един вид банков заем, но той се отличава от останалите с няколко особености.

Можете да продължите образованието си чрез този вид кредит. Съществуват два вида кредита: държавен студентки и частен такъв, който се предоставя от банкова институция, която е разработила специална платформа за нуждите на студентите.

Държавните студентски кредити (кредити за висше образование )се отпускат от държавата като тяхното изплащане започва, след като студентите са завършили своето учение. От тях могат да се възползват както български граждани, така и чуждестранни, които са членки на Европейския съюз или Швейцария, но условието е да учат в наши висши учени заведения.

 

 

 

Младежите, които решат да учат трябва да са на възраст под 35 години, да не са отстранявани преждевременно, да са записали редовна форма на обучение, учебното заведение да е законно частно или държавно, да нямат преждевременно придобита научна степен.

Тези кредити се използват за плащането на семестриалните такси или за отглеждането на дете, което е родено по време на следването. Студентът няма право да използва тези средства самостоятелно, тъй като банката се е договорила с университета за заплащането на таксите за семестрите.

Много банки започват да отпускат така строгите правила и предоставят възможност на студентите да използват парите не само за семестриалните такси, но и за цели, които са свързани със следването им. С него студентите могат да покриват свои настоящи нужди, да закупуват техника или пък използват парите в чужбина и студентски бригади.Парите са нужни за да бъдем независими !
Всеки от нас работи. Всеки от нас го прави за да има пари. Тези пари са му нужни в мизерни времена да успее да устои на всичко, което живота му поднася. Понякога се случва да нямаме пари, когато най-много ни трябват. Какво изобщо можете да направите за да не се налага да изпадате в тази ситуация? Трябва да се снабдите с кредити онлайн. Чрез бърз кредит можете да направите всичко. Като цяло едни бързи кредити са направени така, че да ви помогнат да успеете да се справите с неочакваните проблеми. Да, онлайн кредити помагат за непредвидените ситуации в живота, а такива могат да бъдат лошите новини, както и добрите. Не мислете, че хората масово теглят бързи кредити online и едва ли не си навличат неприятности само по лоши поводи. Напротив. Хората понякога трябва да разполагат със суми, които са различни от тези за харчене по перо сметки и други. Трябва да имате пари за хубави поводи, като ваканция, празници или изненадваща екскурзия. Ето така online кредити могат да ви помогнат.
Възможно е да сте от хората, които са поканени на екскурзия. Да, това може да се случи. Когато обаче това стане вие трябва да имате заделени пари. Понякога това обаче е трудно осъществимо, особено в ерата на лизингите и големите банкови кредити. Тогава трудно ще заделите пари. Как можете да го направите? Това е трудно, а и отнема време. Ако утре някой ви покани на екскурзия, то е добре да прибегнете до бързи кредити онлайн за да можете да си гарантирате пари за пътуване или хотел. Случва се така, че не бива да пропускаме възможности в живота си. Те могат да гарантират, че сте изживели живота си по начина, който ще ви радва един ден. Изпускането на тези моменти обаче може да е грешно. Чрез кредит лична карта можете да се възползвате от тези моменти.
Бързи онлайн кредити до 2000 лева
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ

Заемодател Max сума Период  Кандидатстване
 Бяла Карта 3000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Credissimo 2000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Vivus 1000 лв. 30 дни КАНДИДАТСТВАЙ 
 Ferratum 3000 лв. 45 дни КАНДИДАТСТВАЙ 
 CashBox 2500 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 CrediHelp 5000 лв. 18 месеци КАНДИДАТСТВАЙ 
 MaxCredit 500 лв. 3 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 

 

 

Пари на заем онлайн от 100 до 2000 лева

При спешна нужда от парични средства, можете да се обърнете към нас. При кандидатстване за кредит по интернет, можете да заявите вашият заем от всяко едно населено място в България, независимо къде се намирате. Подаването на заявление онлайн ви спестява много време и е изключително бързо и удобно.

Как и къде можете да заявите кредита си

 • Можете да заявите кредит по телефона на кредитната фирма
 • Можете да заявите изцяло онлайн, чрез попълване на онлайн формата.

При подаване на заявление онлайн:

 

Стъпка1 : Въвеждате лична информация ( ЕГН, Име, Телефон, Тип заетост, № на ЛК, Падежна дата )

Стъпка 2 : Въвеждате адрес по местоживеене

Стъпка 3 : Избирате как да получите парите си ( Банков път или Изипей )

Стъпка 4 : Въвежда се допълнително лице за контакт, което не се води Ваш поръчител.
Стъпка 5 : Това е най-важната стъпка при предоставянето на кредит. С тази стъпка вие се съгласявате с общите условия на кредитната институция.

Важно: Прочетете в детайли информацията и Общите условия по договора на кредитната фирма

Как да плащате вноските си по кредита

 1. Плащане можете да направите на касите Изипей и Фастпей, като основание за плащане въвеждате Вашето ЕГН.
 2. Можете да платите по банков път с платежно нареждане
 3. Онлайн плащане чрез виртуален ПОС терминал, плащането се осъществява през системата за онлайн разплащания Борика
 4. През сайта на Ипей (Epay). Въвеждате клиентският номер на фирмата за бързи кредити.
Често задавани въпроси

 • Защитават ли се личните ми данни? –
 • Подписвам ли договор?
 • Мога ли да кандидатствам ако имам лошо кредитно досие в ЦКР?
 • Мога ли да кандидатствам ако нямам трудов договор?
 • Мога ли да кандидатствам ако не съм с постоянен доход?

Лихвени проценти

Как и къде можете да получите парите си

Опция1: Желаната сума можете да получите във всеки един офис на Изипей (EasyPay) и Фастпей (FastPay) в страната. Вижте офисите на Изипей в по-големите градове ( София, Варна, Пловдив, Бургас ) ТУК!

Опция 2: Можете да получите парите и по банкова сметка само за няколко минути ако имате сметка в съответните банки: Първа инвестиционна банка, OББ, Пощенска банка, ДСК, УниКредит Булбанк.

Изгодни кредитни продукти от лицензирани фирми

 • Кредити от 100, 200, 300, 400, 500 и 600 лева с 0% лихва с гратисен период до 15 дни. >>> Кредит до 600 лева от тук!
 • Кредит за ремонт и почивка. Онлайн кредит до 2000 лева без поръчител с срок на погасяване 18 месеца: >>> Кредит за ремонт до 2000 лева от тук! и Кредит за почивка до 2000 лева от тук!
Кредит от частни лица
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ  ТУК

Заемодател Max сум Период  Кандидатстване
 Бяла Карта 3000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Credissimo 2000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Vivus 1000 лв. 3 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Ferratum 3000 лв. 3 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 CashBox 2500 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 CrediHelp 5000 лв. 18 месеци КАНДИДАТСТВАЙ 
 MaxCredit 500 лв. 3 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 

 

Заявете своя кредит срещу обезпечение на имот/ срещу ипотека на (къща, вила, търговски обект, апартамент, ателие). Кредит до 90 000 лева на изгодни условия. Нашият екип ще съдейства НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за най-изгодните условия за вас.

Може ли да е добра идея вземането на пари от частни лица или лихвари?

Нестабилната финансова действителност, както и високата безработица, водят някои хора до отчаяни действия. При нужда от спешни пари възможностите са няколко. За кредит можем да се доверим освен на познатите институции и фирми, също така и на частно лице или лихвар.
„Лихвар” по принцип не е професия появила се от скоро на бял свят. Когато разгърнем дебелите книги или проверим значението на тази дума в интернет, то разбираме следното: Лихвар е човек, който дава пари на заем срещу висока лихва. Тези хора се препитават по този начин от векове, а печалбата им идва от въпросната висока лихва. Има сведения дори за мафиотски босове, които са се занимавали с лихварство, като Джон Готи и Ал Капоне, например.

Внимание!!! Взимането на пари от лихвари и заложни къщи могат да ви донесат големи главоболия в последствие.

Да се върнем у нас и да погледнем родната картинка. Призива да получите 600 лв. заем са примамливи, особено в случай, че се нуждаете от пари спешно. Реално обаче вие затъвате, защото връщате не 600, а 1200. Лихвените проценти варират, условията по заема също.

Не е много трудно да попаднем на обява във вестник или в сайт за безплатни обяви, от където ни приканват бързо да решим финансовите си неволи с пари на заем. Стълбовете за улично осветление, превръщащи се в своеобразно рекламно пано на частни лица даващи пари на заем или лихвари, също са често срещано явление. Сумите са различни. От 3000 до 30 000 лева. Всеки може да се снабди с тези пари без трудов договор или дори без лична карта. В случай, че позвъните на изписаният отдолу номер, е много вероятно да се озовете в задимено кафене. Там ще се срещнете с човек даващ бързи заеми. Имайте предвид следното:

Условията по кредита ще са съмнителни. Това е така, защото тези хора са професионалисти и не са регистрирани абсолютно никъде.Не представляват фирма. На практика те са извън закона, защото не плащат данъци.

Сроковете за връщане на кредита ще се променят и намаляват редовно. Имайте предвид, че срещу заем от 10 хиляди лева, някой хора губят жилищата си за 80 хиляди. В същото време личните данни не са защитени. Фирмите отпускащи бързи кредити трябва да са регистрирана финансова институция от БНБ.

Вижте списък с финансовите институции, които са регистрирани от БНБ:

http://bnb.bg/BankSupervision/BSFinansInstitution/BSFIRegistrers/BSFIReg_Introduction/index.htm

Това ги прави законни.Тайната на успеха им се крие в това, че тежките съдби на техните съграждани, ги принуждават да търсят пари спешно. Специалистите съветват да заложим на легитимирани институции, които законово отпускат пари на заем. Одобрението при тях също е бързо, но неприятностите, които ще си спестим са значителни.Кредит с 0% лихва, безлихвен заем до заплата
Как да кандидатстваме за кредит до заплата без (0%) лихва?

В днешно време вземането на кредит е по-лесно от всякога. Конкуренцията между фирмите отпускащи бързи кредити и банковите институции направи така, че потребителите от една страна имат голям избор на фирми и банки, а от друга и голям избор как да кандидатстват за кредит.

В крак с модерните технологии, фирмите отпускащи пари на заем, създадоха възможност за тегленето на онлайн кредити, които са без лихва ако се върнат в насрочения период за изплащане. Този вид кредитни продукти стана все по атрактивен за потребителите на бързи заеми.

Предимствата на онлайн кредитите до заплата

Заемите по интернет спестяват време, процедурата по кандидатстване в опростена и си спестявате попълването на  редица документи. Основните предимства на кредитите до заплата са, че се отпускат много бързо – в рамките на 20 минути, не се начисляват лихви и няма такса за преразглеждане

Предимства:

 1. Спестяват време
 2. Улеснена процедура

Вземането на онлайн кредит става по два начина. Единият е по телефон, таблет или компютър. Документите, необходими за кандидатстване, се свеждат единствено до лична карта и то при положение, че кредитоискателя кандидатства за първи път в дадена фирма. Поръчител не е необходим. Доказване на доходите също.

без лихваКандидатстването за заем без лихва

Подаването на заявление за безлихвен кредит е много бързо и лесно. Попълва се кратка онлайн форма, в която въвеждате Вашите лични данни ( всички лиценцирани фирми имат сертификати за ЗЗЛД ) , така че не се притеснявайте. Важно е да знете, че този вид кредити трябва да бъдат връщани в срок.

Съвет: При просрочка на такъв вид кредити лихвите са доста високи, затова препоръчвам ако имате възможност да си внасяте в срок погасителните вноски.

Обикновенно сумите по безлихвените кредити варират от 300 до 700 лева и са с преиода на револвиране е до 15, някои компании имат и опции до 30 и 45 дни, но са малко. Те са с фиксирана лихва 0% ГПР. Промоционални оферти за безлихвени кредити имат Фератум, Вивус, Кредисимо и Минизаем.

Подаване на заявление за заем с 0% лихва:

 • Избирате кредитна институция;
 • Избирате сума на кредита;
 • Избирате погасителен срок по кредита;
 • Попълвате онлайн формуляр ( Име, ЕГН, Адрес, Телефон, Социален статус: работещ, пенсионер, самоосигуряващ се, безработен );
 • Потърждение по договора за заем и СЕФ документа

Важно! Не забравяйте, че промоционалните оферти от фирмите за бързи кредити, предоставят кредити без лихва обикновенно само за 1-ви кредит

За какво е подходящ подобен вид кредит:

Тези кредити са добро решение за:

 • Плащане на сметки
 • Спешно нужда от парични средства
 • Пари до получаване на заплата

За какво НЕ се препоръчва те теглите:

 • За залагания и друг вид хазартни игри
 • За обединяване на задължения към други кредитни компании
 • За необмислени, емоционално мотивирани покупки

Дали кредитът може да бъде безлихвен?

Това може и да звучи странно, но конкуренцията на пазара за кредити направи така, че това е напълно възможно. Някой фирми дават възможност за безлихвен първи кредит. В случай, че клиентът е коректен, а и той самият е доволен от услугите, предлагани от конкретна фирма, то той може да продължи да работи с нея. Това би му донесло допълнителни облекчения за в бъдеще, като намаляване на лихвата за последващ кредит, както и безлихвен кредит след определено време.

Още малко съвета за заемите до заплата:

Взимането на кредит до заплата е добро решение при спешни ситуации, но това крие и своите рискове. Преди да вземете заем е добре да прецените финансовото си положение и да направите бюджетиране на разходите си, така че да не се окаже в последствие, че няма да имате възможност да покривате вноските си по кредита. Друго важно нещо, което трябва да знаете е, че:

Тези кредити наистина са безлихвени, но проверете все пак дали няма допълнителни такси за преразглеждане и обработване на документите.

 

Полезни ресурси:

 
Бързи кредити без доказване на доход
 

Онлайн кредит без доказване на доход и без трудов договор

Своеобразно съревнование между, от една страна банковите институции и техните кредитни продукти и от друга фирмите за бързи кредити, определено има. Дори едно такова състезание да не е официализирано и в края му да няма награда, конкуренцията става все по-голяма. Всичко това е в полза за потребителя. Предпочитанията на клиентите правят така, че кредитните продукти да се изменят, а начина за одобрение да става по-лек. Поне това важи в пълна степен при бързите кредити и фирмите, които ги отпускат. Ако преди да изтеглиш бърз кредит се смяташе за своеобразно финансово самоубийство, то днес тегленето на бързи кредити е нещо нормално. Конкуренцията между родните и чуждестранни фирми, които навлязоха на нашият пазар през последните години, създава благоприятни условия за тегленето на бързи заеми.


Независимо дали получавате възнаграждение по договор или пък имате приходи от свободна професия, трудности за кандидатстване за бърз кредит няма.
Това е и едно от нещата, което често притеснява потребителите – дали при нужда могат да кандидатстват за кредит онлайн, при положение, че нямат трудов договор например. Пречки няма. Процедурата за кандидатстване е много опростена. За максимален комфорт всички фирми на пазара за бързи кредити предлагат възможност за кандидатстване онлайн.

През телефон, смартфон или таблет, просто трябва да се попълни така нареченият „кредитен калкулатор”. В него вие определяте сумата и времето за връщане на парите.

Попълване на лични данни

В последствие трябва да попълните кратък формуляр с лични данни. Тук идва и разликата между фирмите за бързи кредити и банковите институции. Докато при кандидатстването за банков кредит вие трябва да посочите гарант, а също така и да докажете с документ своя доход, то за кандидатстване за кредит онлайн всичко това не е необходимо (има и изключения). Тук трябва да направим следното уточнение. Фирмите предлагащи краткосрочни заеми изискват лице за контакт. То не се явява в ролята на поръчител.

Трябва ли да доказвате доходите си?

Банковите институции задължително ще искат от вас документ доказващ вашите доходи. Трудов договор или банкова сметка, по която получавате своя хонорар, например.
От какво можете да извлечете дивидент? Независимо дали получавате възнаграждение въз основа на трудов договор или не, фирмата за кредити се интересува от това дали ще успявате да погасите задължението си в рамките на посочените от вас самият срокове. От там и разликата, ако доходите ви на месец са достатъчни, за да покриете своя минизаем или пък за да покривате месечните си вноски, то проблеми не биха се появили. От там нуждата от гарант също отпада.
Вместо с документи и подписи, фирмите за бързи кредити са измислили интересен метод за събиране на задълженията си без спънки. Чрез стимулиране на кредитополучателя. Това се случва посредством бонуси. Преждевременното погасяване на кредита не само не увеличава таксата, но нещо повече, може да ви направи лоялен клиент. Това ще намали лихвата по следващият ви кредит, като дори може да направи един нов бърз кредит в бъдеще безлихвен.
Тази, както я наричат самите потребители „гъвкава и разчупена система” на пазара за кредити, прави институциите предлагащи бързи заеми предпочитани партньори при нужда от пари.
Списък с компании за бързи кредити

Изгодно предложение от Vivus.bg за бърз кредити с ниско ГПР
Период: 30 дни
Сума: 1 300 лв.

В рамките на един месец първият кредит с 0% лихва! Кандидатсването е лесно и бързи и става само срешу лична карта.
 Одобрението става само за 15 мин.

 

 

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Кредит с изгодниусловия без поръчител от SmileCredit
Период: 12 месеца
Сума: 1 500 лв.

Изключително бързо бързо разглеждане на документите само до 20 минути. Препоръчано от нас!

 

 

 

Бърз потребителски кредити от Бяла Карта
Период: 18 месеца
Сума: 3000 лв.
Не се изисква да трудов договор или гарант. Подходящ и за лица с не толкова добро кредитно миналои и доказан месеен доход.

 

 

 

Предложение за онлайн бърз кредит от VivaCredit
Период: 18 месеца
Сума: 1500 лв.
Кредита е подходящ за хора, които желаят максимално разсрочване на кредита във времето.

 

Бърз кредити без поръчител от Credissimo
Период: 24 месеца
Сума: 2 500 лв.
Безлихвен първи заем с одобрение до 20 мин.


Бързи кредити до заплата от Ferratum
Период: 45 дни
Сума: 2500
Одобрение до 20 мин. само с лина карта.

 

 
КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА АВТОМОБИЛ

 

КРЕДИТ СРЕЩУ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ГРАДСКИ ИМОТ

КРЕДИТ СРЕЩУ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

 

 

Заемодател
Max сума
Период
 Кандидатстване
 Бяла Карта 3000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Credissimo 2000 лв. 18 месеца КАНДИДАТСТВАЙ 
 Vivus 1000 лв. 30 дни КАНДИДАТСТВАЙ 
 Ferratum 3000 лв. 45 дни КАНДИДАТСТВАЙ