Кредит до 500 лв.
Бърз заем до 500 лв.

Тази публикация е предназначена за гражданите, които се нуждаят от свежи пари в размер до 500 лева, които могат да върнат на заплата. Част от финансовите услуги в статията са без лихва, когато задължението се погаси в предложения в актуалната оферта гратисен период, а други предлагат опция за рефинансиране.

 

Онлайн кредит до заплата от Кредисимо

– Фирмата отпуска гъвкави заеми до заплата на стойност до 500 лева за извънредни ситуации.
– Безлихвен онлайн заем с фиксиран 15 дневен гратисен срок.
– Всеки пореден кредит е със 7 дневен гратисен период, a всеки седми кредит отново е с 15 дневен гратисен срок.
– Ускорена и опростена процедура – посочва се размера, датата и срока за връщане чрез онлайн платформата на компанията.
– Становище дали човек е одобрен се получава до 7 минути.
– Потребителите могат да избират между различни начини на усвояване на сумите – по банков път, в кеш, от офисите на Изи Пей, в зависимост от техните предпочитания.
– Изискванията за одобрения са човек да има навършени 21г. и да може да докаже постоянен доход (трудов договор или друг регулярен доход).
– Онлайн заеми до 500 лв. за посрещане на извънредни нужди.
 

Бърз заем до заплата с 0% лихва до 500 лв. от Нет Кредит

– Инстантни пари до заплата до 500 лв.
– Фирамата позволява на гражданите да получат свежи пари до броени минути.
– Сам определяш сумата и времето за връщане.
– Изцяло онлайн процедура, без излишно губене на време в чакане по гишета на физически офиси.
– Лесен, достъпен и съвременен метод за получаване на средства в непредвидени ситуации.
– Може да се кандидатства от всеки край на страната и от всяко фиксирано или мобилно устройство с достъп до Интернет.
– Без такса за разглеждане на заема и без излишни документи.
– Всеки първи заем, който се погаси до 15 дни е безлихвен.
– Критерии за одобрение на заявлението – кандидатите да са между 18 и 65 г. и да имат трудов договор.
– След получаването на положително становище, сумата става достъпна до няколко минути от банковата сметка, от банкомат или от офисите на Изи Пей.

 

 

Онлайн заем до заплата от Мини Заем

– Кредит по Интернет до 500 лв. с опция за рефинансиране.
– Спешни пари на заем чрез Интернет – без излишна бумащина, без скрити уловки и с оптимално улеснени изисквания.
– Погасителен период между 10 и 30 дни.
– Договорът се сключва онлайн.
– Фирмата позволява да се удължаване на периода на връщане 10 пъти по 30 дни.
– Клиентите могат да ползват намаление на лихвата за всеки пореден кредит.
– Усвояването на заема става до минути.
– Фирмата предлага и безлихвен кредит до 200 лв.
Ипотечен кредит за закупуването на имот от публична продан

Тъй като съществува процедура по закупуване на имот от публична продан, у нас се е развила и банкова услуга, наречена ипотечен кредит за купуване на такова жилище. То е своеобразен вид финансова помощ за разплащане пред ЧСИ (частен съдебен изпълнител), който осъществява процедурата по предварително установен регламент.

Такъв вид заем може да се получи, когато едно жилище се предлага за продан от ЧСИ или в случай, че един човек желае да купи имот, който ще се търгува публично на обявена за това дата.

Съществува ситуация, при които ЧСИ, направил възбраната на сградата поради непогасени своевременно дългове, оповестява публично имота за продажба, за да може със средствата да компенсира дълга.

В редица ситуации размерът, който се дължи е много по-нисък от цената на жилището на пазара на имоти. Това значи, че заради неголяма сума парични средства на човек, изтеглил ипотечен кредит, ще му се наложи да загуби ценен жилищен актив, който би могъл да му бъде много полезен.

Същевременно, пазарът на имоти у нас не е достатъчно динамичен и от това следва, че предлагането е повече от търсенето. Това води до понижаване стойността на жилищата.

В допълнение, образуването от цените от ЧСИ-ли и неголемите пазарни стойности на недвижимите имоти е гарантирано, че публичната продан не е в полза на лицето, чиито апартамент ще бъде продаден на публичното наддаване.
По тези причини у нас вече се предлагат кредитни услуги, които предоставят специална финансова помощ за откупване на жилище, обявено за продажба на търг. Кредитните доставчици, които предлагат тези услуги, отпускат размера, необходим за издължаване на заема и дават шанс на потребителите на ипотечни кредити да получат дома си обратно и да го изтъргуват свободно на максимално висока цена на пазара, като си осигурят оптимална печалба.

За жалост такива ситуации напоследък стават все по-често срещано явление. Основанията да се разиграе такава неблагоприятна за кредитопотребителите ситуация е ненавременното или спирането на погасяването на задълженията или трупането на друг вид дългове, за чието издължаване е нужен голям паричен размер.

Друга кредитна услуга, за която много хора не са информирани, е ипотечния заем за участие в търг за публична продан на имот, иницииран от ЧСИ-тата. В такава ситуация, банките или кредитните компании отпускат финансова помощ, с която гражданите да могат да купят имот, след което извършват договорна ипотека върху него. Този заем наподобява на класическия заем за закупуване на нов дом.

 
 

 

 • Ипотечен кредит за участие в търг за публична продан на имот
 • Кредит за покупка от чси
 • Имот от ЧСИ форум
 • Рискове при покупка на имот от публична продан
 • Покупка на имот от съдия изпълнител

 

Ипотечен кредит с фиксирана лихва
Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Пазарът на кредитни продукти у нас е такъв, че все повече се увеличава търсенето и предлагането на заеми с фиксиран лихвен процент. Това се дължи на факта, че гражданите имат нужда от повече сигурност и планиране на вноските и цялостната стойност на заемите, които теглят. Същевременно тази възможност за прогнозиране при фиксираните лихви се смята от кредитните доставчици за предимство.

Добре е да се знае, че при ипотечните заеми фиксираните лихви, обаче са само за даден интервал от времето за погасяване на задължението, например, до десет години. Няма практика банките и кредитните компании да начисляват фиксирана лихва за целия период на погасителния план при ипотеките.

При потребителските заеми, предложения с фиксиран лихвен процент съществуват  главно при кредитните фирми от небанков тип.

 

 

Жилищен кредит с фиксирана лихва

Тук е уместно да се зададе въпроса какви са предимствата и недостатъците за един потребител, който може да ползва кредитен продукт с фиксиран лихвен процент.

Най-важният приоритет определено е сигурността. За определения срок от погасяването на задължението, потребителят може да прогнозира своите разходи. Това му осигурява сигурност и създава възможност да оцени много по-реалистично офертата. Най-големият недостатък се състои в това, че фиксираният лихвен процент не би се променил в интерес на клиента, ако се намалят лихвените нива на БЛП в банките, Euribor, Libor и Sofibor.

Следващият въпрос, който възниква е коя опция е по-добрата – да се изтегли кредит с променлива или с непроменлива, фиксирана лихва. За жалост не може да се каже коя от двете опции е по-добрата, тъй като всеки случай е субективен, а и няма ипотечни заеми с непроменлив лихвен процент за целия срок на изплащане.

Може единствено да се дадат някои основни препоръки. Например, ако човек реши да изтегли ипотечен заем за неголям период (10-15г.) или ако реши да го погаси предсрочно (целия или о-голямата част от него), тъй като очаква да има високи приходи в бъдеще, то офертите с фиксирана лихва са за предпочитане.

Във всички останали случаи, обаче, регулираната или т.нар. фиксирана лихва за конкретен интервал не е аргумент за насочването към определен продукт, тъй като делът на периода с фиксиран лихвен процент в съотношение към целия период на погасяването не е достатъчно. Примерно, две години фиксирана лихва при задължение от 20 години.

В допълнение, при кредитните продукти с фиксирана лихва за даден срок, най-често тя е по-малка от алтернативните опции за заем с лихва за целия погасителен период на задължението. При изтичане периода на фиксирания лихвен процент, плаващата лихва става по-скъпа от алтернативните варианти.

 

Бързи кредит до 200 лв.

Бързи онлайн кредит до 200 лв.

Спешните заеми по електронен път през последните години се утвърдиха като моделния фаворит сред кредитните продукти на банковия пазар. Това се дължи на тяхното удобство, достъпност и съвременен модел на теглене и погасяване. За да са оптимално близо до всеки потребител, за тях може да се кандидатства по широк набор от начини – по телефона, във физически офис, чрез кредитни консултанти или с онлайн запитване. Получаването на становище може да се осъществи в рамките на същия ден, дори, ако запитването е направено преди обяд е почти сигурно.


Кандидатстването става по максимално опростен начин, като целия процес е освободен от всякакви неоснователни подробности. Преводът на сумите също става изключително бързо, а различните банкови и небанкови компании предлагат разнообразни промоции, намаления и отстъпки, както за нови, така и за лоялни клиенти.

Един такъв заем може да бъде в рамките между 50 и 2 500 лева, като размерът се определя от конкретния заемодател, която го предлага в офертата си. По-важното е да се подчертае, че заеми, които са с относително ниска сума, са по-търсени и отпускат повече, по данни на специалистите, които правят статистически проучвания.

Логично е, да се обобщи, че потребителите много по-често се нуждаят от малки суми, като подобен е случая и с бързите онлайн кредити до 200 лева. Този кредит е с наистина малък размер, но като се вземе предвид финансовото състояние на повечето граждани в страната, този заем може да ги подпомогне в разнообразни трудни за тях моменти. Такива са плащане на битово-комунални услуги, купуване на неща от първа необходимост, поправка на електроуреди и много други.

Тъй като в миналото банките не отпускаха заеми в толкова малък размер, кредитните компании у нас бързо навлязоха и завладяха този сегмент. В момента те дори са много по-предпочитани от банките, поради гъвкавата си политика, с която пестят много време и нерви на клиентите.

За такива заеми от клиентите не се изисква да посочат предназначението на кредита, тъй като се подразбира, че е за спешни нужди. Този вид заеми се описват подробно в споразумение между потребителя и заемодателя – погасителен период, начин на връщане и всички детайли, свързани с отношенията на заемодателя и клиента. Най-важното е, че целият процес по кандидатстване, одобряване и усвояване на сумите, става достъпно и комфортно, докато човек просто седи удобно пред компютъра или смартфона си, без да се налага да излиза дори от дома.ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Бърз кредит от 1000 лева
Бърз заем/ кредит от 1000 лева

Всеки човек може да изпадне в ситуация, да му трябват пари за нещо спешно или да му изникне някакъв непредвиден разход. Сумата от 1000 лв. понякога може да покрие доста неща. Банките не са синоним за бързина. А и повечето ще ви откажат такъв бърз кредит. Ако случайно пък се съгласят – времето за одобрение и голямата документация ще направят бързия кредит – бавен. Добре, че има фирми, които отпускат бързи кредити без излишни усложнения. Ето идеи за някои фирми, от които можете да вземете бърз заем.


 

 

От тази фирма можете да вземете кредит в размер до 1000 лв. Тази сума понякога е достатъчна, за да платите текущи сметки или да купите някакви домакински уреди. Процесът по одобряванеto на кредита nе отнема много време и e максимално опростен. Още на другия ден можете да си вземете парите или да ви ги преведат по сметка в банката.

 

 

 

Фирма за бързи кредити, която също може да ви помогне. Фирмата има интернет сайт, от който да вземете кредита си. Ще бъдете одобрени в рамките на няколко часа. Парите си получавате по познатите начини. Има и опция да ги получите на ръка в офис на EasyPay.

 

 

 

Тези фирми не обичат бумащината. Ще ви трябва само документ за самоличност. Ако са лоялен клиент, можете да ползвате отстъпка. Парите, които сте взели, връщате на вноски за срока, който сте предпочели.

Кандидатстването и одобрението за такъв кредит е лесно и не отнема време. Няма да ви държат сметка, за какво ще изхарчите парите. Тъй като взимате пари на заем, вие влизате в отношения с фирмата за един период от време. А това е отговорност, която трябва да поемете.
Колкото и леки условия да ви предложат, вие ще трябва всеки месец да връщатеопределена сума. Ще бъдете ли в състояние да го правите? Преди да вземете кредит – обмислете го добре! Ако това е единственият начин да се сдобиете с пари – действайте

 

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Бърз кредит до 2000 лева
Бърз заем / кредит до 2000 лева

 

2000 лв е сериозна сума, особено когато я нямаме, а се нуждаем от нея. Един бърз кредит понякога може да подейства животворно и да ни помогне наистина много. Всеки човек може да изпадне в ситуация на несъстоятелност. Да му изникне непредвиден разход, на който не може да отговори. Бързия кредит, в такива случаи, понякога е единственото решение. При това, може да бъде взет наистина изгодно – с параметри, които вие да определите.


Когато се случи нещо непредвидено, парите ни трябват веднага. Не можем да чакаме и нямаме време за губене. Изобщо не ни е до документи и срокове за одобрение. Тук се явява фирмата за бързи кредити. Там нещата просто се случват. Все пак и те имат интерес да им станем клиенти. Някои фирми дори предлагат услуги за улеснено кандидатстване. Така спестяваме време и не губим излишни нерви.

Едно от условията, а понякога и единствено, е да покажете лична карта. Почти всички фирми за кредити имат сходни условия. Те са простички и ясно написани. Вие избирате как да връщате парите – на какви суми и за какъв период. Дори може да не ви се начисли лихвен процент, ако договорите връщане на сумата в определен срок. Какво по-изгодно от това?

Заявеният от вас заем ще ви бъде предоставен без излишно забавяне. На ръка – в офис на фирмата или каса на Изипей.А може и по банков път. Ако и преди сте взимали кредит от същата фирма, нищо чудно да ползвате и някои преференции. Като например – намаления и по-ниски лихви.

Ако върнете кредита предсрочно, няма да ви бъде наложена наказателна такса. И не би трябвало. Единствено при кредити до заплата може да има изключение. Ако пък закъснеете и не върнете парите навреме – имате право да предоговорите крайния срок. Цената за това ще бъде по-висока лихва по кредита, което в крайна сметка ще оскъпи общата сума.ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Бърз кредит до 400 лева
Бърз заем /кредит до 400 лева

Има една статистика, водена от финансовите анализатори и кредитори, според която най-популярната сума за бърз кредит е 400 лв. Това е най-често тегленият кредит, когато става въпрос за бърз заем. Нещата могат да се случат изцяло онлайн, през сайта на компанията. Сумата можете да получите още на следващия ден – никой няма интерес да ви забави. Преди това ще ви позвънят, за да са сигурни, че вие сте човека, който е попълнил формуляра онлайн – за потвърждение.

Тези кредити са бързи и са без големи изисквания. При тях има ясно формулирани правила. Бумащината, която е при банките – тук отсъства. Само с документ за самоличност можете да се възползвате от кредит.

400 лв, на фона на финансовата ситуация в България са прилични пари. С тях можете да решите спешен финансов проблем или да купите нещо належащо. Най-много хора теглят бърз кредит, за да си купят битова техника – климатик, телевизор, пералня и т.н.
На голяма част от хората, парите им трябват пък, за да ремонтират или освежат жилището си. Много често това са непредвидени разходи. Така, че опцията за един бърз кредит, понякога е единствения вариант.

Ясните и прозрачни условия при отпускането на кредит е в интерес и на двете страни –и на фирмите, и на кредитополучателите. Всичко е направено с цел да ви улесни максимално. Никой няма интерес от тромави процедури и забавяне. Сами виждате колко лесно се кандидатства, особено през интернет. Тези кредити са характерни със своята гъвкавост. А начините, по които след това можете да връщате парите, са различни.

Преди да подпишете договора, все пак, изчетете всичко внимателно. Така ще сте сигурни, че няма да бъдете неприятно изненадани.

Винаги избирайте фирми за бързи кредити, които имат лиценз. Но това не значи, че не трябва да внимавате какво подписвате. За да сте стигнали до бърз кредит, явно нещата са спешни. Но помислете и за тяхното връщане! Това е отговорност, която трябва да поемете.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

 
 

Рефинансиране на кредит

Какво означава рефинансиране и кой може да го направи? Всички сме чували за рефинансирането на кредит, обясняваме си го определен начин и по-скоро като преподписване на договор за получаване на допълнителен заем. Ние ще дадем още пояснения, за да не се получават недоразумения и клиентите да са наясно с някои важни особености.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Чрез рефинансирането на кредита институцията дава реалната възможност за предоговаряне на всички условия по взетия вече заем. Тук е важно да знаете, че рефинансиране може да се направи не само в банката, от която е взет кредита, но и в друга банка, избрана от потребителя.

Рефинансирането като опция предлага промяна в настоящия лихвен процент, промяна в срока на погасяване, обединяване на няколко заема в един, както и увеличение на получената сума.
Не са малко банките, предлагащи специфични такси за усвояване на кредита  при рефинансиране.

Факторите, на които трябва да се обърне по-голямо внимание при рефинансиране, са следните:

 • Ако клиентът е избрал да рефинансира кредита си, трябва да знае, че процедурите изискват заплащане на определени комисионни и такси – най-вече за подаването и обработката на документите.
 • Задължителното условие при рефинансиране е застраховка на кредитополучателя. Всяка банка работи със свое застрахователно дружество и дължимите такси за получаване на застраховката може да повишат разходите по взетия кредит.
 • Като предимство при рефинансиране на кредита банките ще посочат наличието на по-нисък годишен процент на разходите – ГПР. Той може да компенсира до някъде наказателната лихва от предсрочно погасяване на задължението. Но не трябва да се оставя на заден план законовата рамка, според която разход, върху предсрочно погасена сума, не бива да надвишава 3-месечният еквивалент на ГПР по кредита.

Преди да решите да рефинансирате кредита си, помислете върху изброените по-горе условия, а също така се консултирайте за най-новите промени при банковите институции що се отнася до вземането на кредити.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >
Потребителски кредит без поръчители
Потребителски кредит без поръчител и без превод на работна заплата

Предлагат ли банките отпускането на потребителски кредит без поръчители? Този въпрос си задават хората, които искат да кандидатстват за получаване на заем от банкова институция. Отговорът е да, но при определение условия. Най-често те са по-висок лихвен процент, който оскъпява значително сумата на заема. Затова за по-сигурно и банката, и клиентът, предпочитат да се подсигурят с поръчител. От друга страна това си е ангажимент и не всеки е съгласен да бъде поръчител.

 

Какви са другите условия на банките в случаите на теглене на кредит без поръчител?

 1. Пълнолетни граждани с постоянно местожителство в България.
 2. Да са наети на постоянен трудов договор от работодател, не по-малко от 6 месеца без прекъсване към датата на подаване на документите за кредит
 3. Да са служители към фирми, които имат договори и се обслужват от съответната банка. За тях има специфични преференциални лихвени проценти, които са по-ниски. Като обезпечение банката използва бъдещи постъпления от заплати.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

 
 

Определено вземането на кредит с поръчител не е най-лесната задача пред нуждаещите се от парични средства. При фирмите, предлагащи бързи кредити, поръчителите не са задължителни, но пък и сумите са по-малки. Сроковете за погасяване са различни.

Ако имате нужда от бързи пари и нямате подходящ човек, който да се застъпи за вас в банката, то бързите заеми са подходящата алтернатива за вас. Кандидатстването е наистина бързо – подавате заявка онлайн, по телефона или на място в някой офис. Одобрението е до час-два, най-дълго до следващия ден. Трябва ви лична карта и това е. Избирате си кредит до заплата или на месечни вноски, спрямо тях се определят и сроковете, също и погасителните вноски.

Да не забравяме и възможността за рефинансиране на кредит или обединяване на няколко кредита в един. Плащайки си навреме месечните вноски, вие си осигурявате чиста кредитна история, а тя дава позволява рефинансиране.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >
Кредити при развод

Ако имате ипотечен кредит, а ви предстои развод, навярно пред Вас изникват доста въпроси за това как ще се разпределят вноските след прекратяване на брака. Тази публикация ще даде необходимите отговори за всички, които се сблъскват с подобен проблем.

Когато е налице развод между съпрузи, семейният кодекс в България предвижда три режима, уреждащи имуществените взаимоотношения.

  1. При първия режим мъжът и жената си поделят части от дължимото. Това е така нареченото разделно отношение. Доста рядко използван режим в нашата страна.
  2. При втория е налице „брачното споразумение“. Според него приключващите брака си могат предварително да уговорят имуществените си задължения. Това трябва задължително да стане при нотариус и да има нотариална заверка. И в първия, и във втория режим, съпрузите имат възможността да си поделят правата и задълженията, касаещи имуществени и финансови дела.
  3. Третият режим е Съпружеска Имуществена Отговорност. При него и двамата съпрузи имат равни права върху придобито по време на брака имущество. Така завещания и дарения, получени по време на брака, се приемат за собственост и на двамата, освен при доказване на противното.

Каква  е практиката в България? Повечето хора, искащи развод, предпочитат третия режим. По-малко са тези, които сключват брачни споразумения или си поделят по равно задълженията. Има случаи, в които двойка е сключила граждански брак при стария семеен кодекс, след което е теглила различни видове кредит – потребителски, ипотечен и т.н. При развод обаче се получават някои финансови усложнения, които са последствие не само за кредитополучателя, но и за кредитодателя. Ако заемите са дългосрочни, това още повече може да предизвика трудности.

Затова при развод е добре да се консултирате с нотариус или кредитен консултант, ако имате изтеглени кредити. Въпросът с имуществените права след приключване на брак е много важна част за финансовата стабилност и на двете страни.
 

кл. думи: изплащане на кредит след развод,  кредит изтеглен по време на брака, солидарен длъжник след развод, кредит изтеглен от единия съпруг, подялба на ипотекиран имот при развод, кредит по време на брака, кредит преди брака, делба на ипотекирано жилище при развод.