Кредит без обезпечение
Търсите кредит без обезпечение?

Ако планирате ремонт на дома, или покупка на нов дом или автомобил, а нямате достатъчно средства, то бърз кредит без обезпечение е точно за вас. Той няма изискване за ипотекиране на недвижимо имущество, като гарант за плащане на месечните вноски. Отпуска се в размер от 5 до 25 хиляди лева, а срока за погасяване е до пет години.

Реално  на кредитния пазар днес има доста видове необезпечени кредити. Лихвените проценти са различни и зависят от размера на кредита. Най-голямо влияние върху одобрението оказват чистата кредитна история и добрия кредитен рейтинг. И двете се постигат чрез редовно погасяване на вноските и незадлъжнялост към финансови институции.

Онези от вас, които нямат по-горе изброените фактори, т.е имат лош рейтинг, не трябва да се отчайват, че нямат шанс за получаване на заем. За тях условията ще бъдат други, например по-висок лихвен процент и изискване за доказване на доход и поръчители. Ако пък имате желание, може да вземете кредит от фирмите за бързи кредити. Само трябва да проучите пазара добре и да се спрете на лицензирана такава и да внимавате за измамници. При кандидатстване онлайн, фирмите предлагат кредитни калкулатори, които да ви помогнат да изчислите сами какъв вид кредит ви е нужен, каква ще е лихвата по него и срокът на изплащане. Ако отидете на място в офиса, кредитен консултант ще ви обясни всичко и ще ви насочи към най-добрата оферта.

Ако кандидатствате за необезпечен  кредит лихвата по него може да бъде променлива или постоянна. При постоянната вие ще внасяте една и съща вноска всеки месец. Недостатък при нея е, че не може да я промените, в случай на добро стечение на обстоятелствата. Променливата лихва е различна за целия срок на договора. Необезпечени кредити с променлива лихва са рядко срещани и не толкова предпочитани от потребителите.

 

 

 
Бързи кредити от банки

Кредитният пазар в България претърпя сериозни промени в последните няколко години. Той се повлия от появата на небанковите финансови институции, които промениха условията по получаването на кредит и улесниха донякъде кредитоискателите. Онлайн форма за кандидатстване е предпочитания вариант за голяма част от тях.

Не може да се отрече, че банките имат своите правила при отпускането на кредити. Често те са непосилни за повечето от нуждаещите се и ето че насреща идват небанковите институции. Повлиявайки се от търсенето, банките промениха до някъде и своето предлагане- днес те също предлагат така наречените бързи кредити. Те обаче са изцяло свързани с установените политики и са временни продукти, подчинени на правила и норми. Това явление беше непознато преди десетина години, а днес е факт и кредитния пазар търпи промени и развитие.

Условията на банката са за трудов договор, поръчители, дълъг срок на одобрение,тромава процедура по подаване на документите и други. Докато при небанковите финансови институции отговор се получава в срок до един ден и нужните документи са само валидна лична карта. Доста разнообразие се предлага, като се обхващат различни социални групи от обществото.

Като стане въпрос за бързи кредити трябва да се има и в предвид и сумата на искания заем – при небанковите институции може да се кандидатства за суми от 50 лв до 5000 лв, а понякога и до десет хиляди лева. Това е голямо улеснение за потребителите с нужда от малки парични средства.

При банките кредити са потребителски, ипотечни, кредити за кола, обучение и т.н.

Процедурата е бавна, но повечето от тях също предлагат и бързи кредити за по-кратки срокове. Все пак вземането на кредит от банка си има и предимства, и недостатъци. Потребителите трябва сами да решат кое е по-важно за тях – сигурност, бързина, лихвен процент, сума на кредита, срок на договора и др.

 

 

 

Заем срещу ипотека без доказване на доходи
Ипотечен кредит без доказване на доходи

Предлагаме на вашето внимание небакови и банкови кредитни институции, който предлагат кредити срещу ипотека без нужда от доказване на доходи.

Нужно е само да притежавате недвижим имот, независмо дали е къща, апартамент, офис, вила или производствена сграда можете да се възползвате от заем срещу процент от пазарната му стойност. Компаниите предлагащи този тип продукт (услуга) отпускат парите сравнително бързо и без тромави процедури – причитана на това се крие, че финансовите институции дали кредита ви срещу обезпечение на недвижим имот са спокойни за своите пари дори и да не бъдат върнат, защото срещу парите стои „залог“ вашето имущество. НЕ Е НУЖНО ДА ДОКАЗВАТЕ НИКАКЪВ ДОХОД!ИМОТЕКИРАТЕ 100% ОТ ИДЕАЛНИТЕ ЧАСТИ.

Този вариант за кредит срещу обезпечение на имот без доказан доход е много подходящ ако се  нуждаете от крупна сума веднага или пък по стечение на обстоятелствата няма възможност за доказване на доход, нямате трудов договор или сте с  лоша кредитна история (цкр).

Препоръчваме да се убедите, че компанията от която решите да теглите този вид кредит е с добра репутация в онлайн пространството или се допитайте до професионалисти за мнение.
Добрите компании са запознати много добре, че кандидатстващият има нужда от пари и нямат такси за кандидатстване, разглеждане на документи или друг вид такси. Някой компании практикуват „такса усвояване“ във вариантите ако сте одобрен за ипотечен кредит.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ,ЧЕ ПРИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПО ОСБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТА, КРЕДИТНАТА ИНСТИТУЦИЯ ИМА ПРАВОТО ДА ВИ ВЗЕМЕ ИМОТА!

 

 

Ние ви даваме възможност да кандидатствате за ипотечен кредит без доказване на доход с една заявка до много компании.

Възможностите за опускане на кредит от 2000 лв. до 100 000 лв.

Револвиращ кредит

Какво е това револвиране?

Револвиращият кредит е малко популярен кредитен продукт, който представлява отворен или още възобновяем кредит. Той е от групата на потребителските заеми  се отпуска от банковите институции. Характерно за него е, че потребителят получава заем с определен лимит, който най-често е съпътстван от банкова карта. Клиентът има право да изтегли и разходва, както намери за добре предоставената сума. Той може да я усвои напълно или само частично, като лихвата би следвало да се начисли само върху усвоената, а не върху цялата сума.

Предимства на револвиращите заеми

Специфично за тези заеми е, че парите нямат ограничение и кредитоползвателя може да задоволи нуждите си. Това може да стане еднократно или на няколко пъти, на база потребностите на клиента, защото няма краен срок, в който той трябва да изплати задължението си. Същевременно крайният срок за внасяне на дължимото може да се поднови по всяко време и от тук произхождат наименованията на този заем като отворен или възобновяем. Дялът, с който потребителя погасява дължимото по главницата на заема, винаги може отново да се използва като вид стопанска дейност.

Правила за отпускане на револвиращ кредит

Одобрението не се прави с цел някаква определено предназначение като посрещане на битови сметки, закупуване на техника, уреди или автомобил. Револвиращият заем се отпуска след като бъде проучено кредитното досие на кандидата за кредит. Размерът, който се отпуска като кредитен лимит зависи персонално от кредитната история, доходите и възможности на лицето.

Кокаго банката отпуска револвиращ заем, но не се усвояват на практика пари от него, тя не трябва да удържа лихви. Ако се усвои част от заема, но вноските не се изплащат в определения от договора срок, банката може да запорира сметката.

Предимства и недостатъци

Основните предимства на този тип кредити е пестенето на време за бизнесмените, тъй като не се налага да кандидатстват за нов кредит всеки път, когато имат нужда от допълнителни средства за бизнеса. С револвиращият кредит винаги, когато предприемачите имат нужда от средства, могат да изтеглят част от кредита.

Същевременно, наред с предимствата този заем има и своите недостатъци. При него по принцип лихвата е по-висока, в сравнение с другите кредитни продукти, а изчисляването на такси, глоби при просрочия и т. н. го превръщат във вариант, който е малко по-неизгоден.

 
 

Кредит за кола / автомобил
 

Търсите изгоден  бърз кредит за кола?

Мечтаете ли си за нов кола /автомобил? Искате ли час по-скоро да зарежете старата кола и да се поглезите с по-нова и хубава марка? Това е една от мечтите  на около 47 % от населението,  но не всеки от тях има възможността да си го позволи.

Ако  погледнем от друг ъгъл на нещата, можем да обобщим следното -ако спестявате в продължение на години, за да си закупите нов автомобил, ще дойде момент, в който ще се разубедите и няма да имате желаната придобивка. Може пък да поискате назаем пари  от близки или приятели, но не всеки разполага с повече заделени средства в себе си. После идва периодът с колебанието – защо да харчите огромна сума пари за кола, когато тя ви носи още допълнителни разходи?

Ако дори и след тези доводи вие си искате новия лъскав автомобил, тогава следващата алтернатива са заемите. Не забравяйте за лихвите обаче, които трябва да плащате през  всичките 60 месеца, да кажем, ако сте избрали такива месечни вноски.

С годините всяка една нова кола се обезценява. Със сигурност след първата една година на употреба, автомобилът ви ще загуби близо двадесет процента от първоначалната си стойност. След около 4 години използване колата ще струва наполовина.

Авто кредити

Като един плюс на придобиването на нов автомобил може да се посочи гаранцията. Тя ви дава сигурността, че ако нещо се случи, няма да тичате до най-близкия майстор за съвет и поправки. Има едно разминаване – гаранционния срок често е до 3 години, докато вноските, които се дължат за заем за нов автомобил са най-малко 5 години.

Затова преди да поемете отговорността да изтеглите кредит за кола /автомобил, добре претеглете плюсовете и минусите за това.

Дано бяхме полезни!
 

 

Още информация:
– Кредит за кола на старо
– Кредит за автомобил без самоучастие

Какво е ГПР?
ГПР представлява Годишен Процент на Разходите. Посредством него се калкулира крайната цена на един заем. Например. Ако си извадите кредитна карта с усвоен лимит от 2000 лв. Да приемем, че ГПР на тази кредитна линия е 15%. За да изчислите колко ще ви струва тази услуга общо като цена, следва да разделите ГПР на дните в годината, които са 365, като така ще получите 0.04%. Следва да умножите този резултат по дните в месеца, които са около 30. След това умножете това число по лимита на кредита, който е 2 000. Така ще получите 24 лв. и това ще бъде вашия разход за лихви, такси и комисионни по кредитната ви карта.
Да разгледаме друг случай. Ако вноската по една кредитна карта е 2% от усвоения размер или 40 лв. на месечна база, то 24 лв. от тях ще ви струват лихвите, таксите и комисионните. Така ще покривате главницата само с 16 лв. на месец.

Малкият размер, който ще покрива вашия кредит, е главната причина за създаването на т. нар. „вeчнa cпиpaлa нa зaдлъжнялocт“. Това означава, че ще трябва да минат години за да изплатите един такъв скъп кредит с ГПР, който е много по-висок например, от този на потебителските заеми.

Вземи кредит

Кредити за пенсионери

 

Кредити за пенсионери без поръчител
В днешно време почти всеки човек има кредит, поради нуждата му от допълнителни пари при това в срок за кратко време. В повечето случаи изискването да имаме трудов договор и стабилни месечни доходи е задължително. Как стои въпросът с пенсионерите, които обаче се осланят единствено на заплатата си. Всеки знае, че независимо, че човек е в трета възраст, той се нуждае от пари. Понякога за ремонт, друг път за лекарства, храна или лечение. За щастие доста банкови институции са склонни да отпуснат заеми на пенсионери, при това с минимална лихва.

Кредити за пенсионери до 80 година

 
Разбира се, пенсионното възнаграждение също е доход, но в повечето случай по-малък отколкото е една работна заплата. С желание да се помогне на тези хора, условията за кредит са максимално опростени, сведени до минимум документация и по-малко утежнявани с големи лихви.

Ако някой ваш близък човек или роднина, който е пенсионер, иска да тегли кредит, но не знае как да се ориентира за най-добра оферта, ние ще запознаем вас, а вие ще го насочите.

Вземи кредит
Изгодни кредити за пенсионери

Ето няколко предложения:

  • Първото е от банка ДСК

Банката не изисква да знае за какво ви е нужна сумата, а кандидатстването може да стане и онлайн, евентуално с помощ от ваш близък. Парите могат да бъдат в две валути – евро или лева, като вариантите са от 500 до 10 000лв. Периодът на погасяване също може да бъде по-дълъг, до 10 години, а най-малък времеви период е до година и половина. Едно от изискванията обаче е пенсията да бива превеждана в сметка на текущата банка, по този начин тя обезпечава възвращаемостта. Лихвата може да бъде променена, като при определени условия, има вероятност да бъде намалена.

  • Второто е от ЦКБ

Те предлагат фиксирана лихва за целия период, като при използване на допълнителни услуги от банката, може да бъде договорено нейното снижаване. Необходима ви е само копие от лична карта, отворена сметка в настоящата банка и документ, получен от НОИ относно пенсионното възнаграждение. Сумите не са никак малки, като могат да достигнат до 20 000лв за максимален период на възвращаемост до 7 години. Валутите, в която можете да ги получите са в лева, долари или евро.

 

Кредит до 5000 лв.
Бързи онлайн кредити до 5000 лв.

Един от най-често използваните от българина заеми по Интернет в последните години са тези в размер до 5000 лева. В тази публикация се представят кредитните компании у нас, които предлагат такъв заем и които се характеризират с максимално улеснен и ускорен процес по подаване на заявлението, одобрение и отпускане на сумите. Част от кредитите са само срещу актуален документ за самоличност, без нужда от поръчителство, с малки лихви, с опция за рефинансиране на съществуващ вече заем, с одобрение до няколко минути и с отпускане в рамките на деня. 

 

Профи Кредит

Лесни и бързи заеми от разстояние до 5000 лева, като становището се изпраща в рамките на деня. Дистанционен кредит в размер между 100 и 5000 лева с изгодни условия.

Изключително ускорен и опростен процес по получаване на сумата.
Отговор за одобрение се получава в рамките на същия ден.
Единственият необходим документ е документ за самоличност.
Цялата процедура е изцяло онлайн.
Фирмата проявява разбиране към хора, които загубват работата си или попадат под ударите на друго подобно житейско препятствие и позволява да се намали размерът на вноските или да се отлагат.

 [divider]

Профи Кредит

Максимално улеснени и ускорени заеми срещу лична карта до 5000 лева без излишна бумащина от.
– Достъпен и гъвкав потребителски заем с кратък и лесен за попълване формуляр.
– Становището се получава едва до 15 минути.
– Лихвите за този кредитен продукт са чувствително по-малки от традиционните на банките.
– Финансирането се усвоява непосредствено след сключване на договора, което се извършва също по Интернет.
– При връщане на средствата на анюитетни вноски всеки месец, лихвата е фиксирана.
– Инстантни пари, предназначени за ремонтни дейности, мебели, екскурзии, посрещане на текущи сметки и т.н.
– Погасителният период е между 6 и 60 месеца.
– Фирмата не предвижда никакви такси.

Овъргаз Капитал

Спешни пари изцяло чрез Интернет до 5000 лева, а становището се получава до няколко минути.Потребителите могат да кандидатстват и за суми до 7000 лева, за да закупят нужните им стоки или да извършат спешни услуги, които не търпят отлагане.
– Целият процес се извършва от разстояние – подаване на заявлението и изпращането на данните.
– Кредитът спестява на гражданите ценно време,  защото няма нужда да се редят по опашки и да чакат по гишета.
– Субсидията може да послужи и за рефинансиране на съществуващ вече заем.  Одобрението пристига в рамките на същия ден.

 

Хелп Кредит

Свежи пари на заем на стойност между 400 и 5000 лева. Погасителният период е от 1 месец до 3 години.

– Изключително лесна и достъпна апликация, която се попълва и изпраща по Итернет.
– Финансирането се усвоява в рамките на същия ден.
– При предсрочно погасяване на задължението фирмата начислява само дължимата за времето на ползване лихва.

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >

Бърз кредит за безработни
Бързи онлайн заеми /кредити за безработни

Безработните хора се сблъскват с много трудности от различен характер, след като останат без сигурен доход. Финансовата нестабилност е най-тревожеща за всички в подобни ситуации. Търсейки нова работа, те търсят и начин за намиране на средства за посрещане на текущите нужди. Сметките за ток, вода, телефон не чакат и идват всеки месец. От къде безработни могат да получат пари?

Записвайки се в бюрото по труда, те ще вземат известна сума за определен период от време, в зависимост от различни фактори. Има вариант да поискат пари назаем от близки и приятели. Друго предложение е да кандидатстват за кредит. Макар да звучи безумно в първия момент, безработните трябва да са наясно, че могат да кандидатстват за кредит и да бъдат одобрени. Къде и как?


Фирмите за бързи кредити предлагат заем за безработни с преференциални условия. Единствено условие е да бъдат български граждани, в дееспособна възраст – 18-70 години. Да имат валидна лична карта към момента на кандидатстване. Документи се подават по телефона, чрез онлайн форма или на място в някой от офисите. Добра кредитна история също е изискване, т.е да нямате предишни финансови задължения към други институции и банки.

Отговор се получава почти веднага – в рамките на 30 минути, до максимум 24 часа. Така безработните ще разполагат бързо с исканите парични средства.

Ако сте безработен и се замисляте от къде да вземете пари назаем, то това предложение от фирмите за бързи кредити няма как да не ви привлече. Освен това за нови клиенти фирмите дават оферти за безлихвени кредити. Ако се превърнете в лоялен клиент, ще имате още повече преференции.

При финансови затруднения не се колебайте да вземете пари от фирми за бързи кредити. Получавате нужните средства без доказване на доход, без поръчители, без обезпечение.

 

ВЗЕМИ КРЕДИТ СЕГА >
Ипотечният кредит с минималната работна заплата

Заеми с минималната работна заплата

Банките отпускат кредити на своите потребители според техните доходи. Ако кандидатствате за ипотечен кредит, ще имате по-изгодни условия, ако имате по-висока заплата. Независимо че вие ще обезпечите кредита с някакъв недвижим имот, за банката винаги по-малко рисковите клиенти са онези, които имат по-големи месечни доходи. Банката ще анализира вашата платежоспособност, бъдете сигурни в това. Офертите които ще получите са различни от всяка банка, максималният кредит при всяка една ще бъде различен.

Вземи кредит
Освен това вие като потребител трябва да си направите вашата сметка. Каква сума можете да заделяте всеки месец за вноските. Ето така да изчистите нещата, че да ви оставят пари за живеене.

При калкулацията вземете предвид първо какви пари ви трябват за да живеете нормално, след това остатъка изчислете като месечни вноски. Например ако взимате заплата 1200 лв, то ще можете да си позволите месечна вноска в размер на 700 лв. Разбира се вноската може да бъде и по-малка в зависимост от размера на кредита. Банките могат да вземат предвид и средния месечен доход на семейството, като раздели вашите доходи на членовете на вашето семейство.

Всяка банка има различен метод на изчисляване, според нейните коефициенти. Така при различни банки може да вземете различни размери на кредит. Чистия доход ще бъде сметнат за вашия основен доход. Добре ще бъде да нямате никакви други задължения когато кандидатствате. Важно е също вашето кредитно минало да бъде изрядно.
Можете да докажете доходи пред банката като започнете с вашия трудов договор. Банката ще иска извлечение на заплатата за последните месеци. Добре е да бъдете на постоянен трудов договор. Ако сте били болнични за голям период от време, банката не гледа с добро око на това.

Няма да е добре и ако работите на граждански трудов договор. Освен ако нямате събрани пари, с които да гарантирате за кредита.

Ако имате доходи от някакъв наем или авторски права, ще трябва да представите необходимите документи. Една консултация с кредитен специалист никога не е излишна.