Прехвърляне на кредит

При доста хора, които имат текущ кредит изниква въпросът с прехвърлянето му на роднина, близък, член от семейството, при евентуално заминаване в чужбина за известно време.

Съгласно закона за вземанията и задълженията е възможно трето лице да стане съдлъжник по определено задължение, като това трябва да стане по съглашение с длъжника. Ако фирмата кредитор одобри това съглашение,след това то не може да се отмени без негово съгласие. Физическото лице, първоначално получило кредита, заедно със съдлъжника, отговарят към кредитора като солидарни длъжници. След като е настъпило встъпването на третото лице, никакви промени не могат да бъдат направени без съгласието на кредитора. Няма условие за роднински и семейни връзки на третото лице, което  ще поеме отговорността по кредита. Единствените изисквания са то да отговаря на правилата на банката за финансиране на физически лица, а именно чиста кредитна история, доказване на доход, и т.н.

 

 

 

При заминаване на длъжника в чужбина има начин за изплащане на дължимите вноски чрез банков превод. Честа практика е изпращането на необходимата сума пари, която член от семейството внася в банката. Така вноските се погасяват в срок, а длъжника може да има престой извън България.

При неспазване на плащания по кредита се нарушава законът за задълженията и кредиторът има пълното право да поиска повдигане на съдебно производство срещу длъжника за възстановяване на вземанията си.  Давностният срок за паричните задължения е три години, но ако е налице неспазване на договора, може да се удължи вследствие на повдигнатото съдебно производство.

Затова платецът трябва да намери начин за изплащане на вноските си към кредитора. Дали ще намери някой, който да бъде съдлъжник заедно с него в погасяването на заема, или ще изпраща парични средства, важното е сумите да бъдат превеждани на кредитодателя в срок, уговорен с договора.

Вижте още

Рефинансиране на кредит

proverka

Кредит с фиксирана лихва

proverka

Кредити за студенти

proverka