Кредит за хора с лошо цкр

Онлайн кредит за хора с лоша кредитна история

Кредит с лоша кредитна историяНеобходимостта от бързи пари в точният момент е много важна днес. Различни битови проблеми обуславят нуждата от пари. В същото време е добре парите да са в нас възможно най-бързо. Това е основна причина за много хора да се доверяват на банки или небанкови институции за отпускането на бързи кредити. Условията могат да са различни в различните институции, но едно е напълно сигурно – трябва да разполагате с добро кредитно минало.

Това повдига въпроси, като какво трябва да направи всеки от нас, за да има добра кредитна история, както и може ли да получи кредит, ако има лошо кредитно досие в ЦКР?

Ако имате лошо кредитно досие в Кредитния регистър

В случай на лошо ЦКР трудно ще получите кредит от банка. Кредисимо, Вивус и Фератум са фирми отпускащи бързи кредити, които остават решение на финансовите ви проблеми.
Централният кредитен регистър (ЦКР) е мястото, до което се допитват всички банкови или финансови институции преди да одобрят свой клиент за кредит. От там те преценяват дали бъдещ кредитополучател ще бъде изряден платец или потенциално ще създава проблеми. ЦКР се обслужва от БНБ и в него влиза кредитната ви история. Какви кредити сте теглили, как сте ги погасявали, както и с какви задължения към банки или фирми за бързи кредити сте към момента. В общи линии, за да нямате лошо ЦКР просто трябва да плащате навреме погасителните си вноски по кредити, които вече имате. Ако в миналото сте се старали да покривате на време кредитите си, то проблеми за отпускане на нов кредит, поне в това отношение, няма да имате.

Проверете какъв е статуса Ви в Кредитния регистър

Добре е да имате предвид, че ако искате да кандидатствате за по-голям заем, то преди това е хубаво да се погрижите за своя Кредитен регистър. Това би облекчило процедурата по кандидатстване, както и условията на кредита, който ще сключите.

Спънките от това да си с лошо ЦКР

Все пак понякога е трудно да имате чисто кредитно минало. В такъв случай вземането на кредит от банка става почти невъзможно. Ако все пак бъдете одобрен, то банката ще се презастрахова с по-висока лихва, поръчител и други условия, които ще направят кредита изключително труден за връщане. За да нямат такива проблеми, много хора с лошо ЦКР избират фирми за бързи кредити. В случай, че не сте от хората с изрядно ЦКР, то можете да кандидатствате в Кредисимо, Фератум, Вивус и СмайлКредит. Там условията за одобрение са по-леки. Не са нужни поръчители, нито доказване на доход. Това прави тези фирми предпочитани от много хора с финансови проблеми и нуждаещи се спешно от пари. Тук трябва да се направи оточнението, че сумите отпускани от небанковите институции са по-малки. Сроковете за връщане са по-кратки. Това е така, защото при кандидатстване не трябва да предоставяте трудов договор, други документи доказващи вашата надеждност, като кредитополучател, както и поръчител.

Можете да подадете заявление за проверка на Вашето кредитно досие чрез тези документи:

  • Когато информацията се отнася за физическо лице, са необходими следните документи: заявление по образец
  • Когато информацията се отнася за юридическо лице или едноличен търговец, са необходими следните документи: заявление по образец
  • Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо лице, което е починало? – заявление по образец

Вижте още

Кредити за държавни служители

proverka

Кредити на лица със запор

proverka

Бърз кредити до заплата

proverka

Leave a Comment