Кредит в левове или кредит в евро?

 

Когато тегли кредит човек се изправя пред дилемата какъв кредит да ибере – кредит в евро или лева. Разликите в лихвата на заемите в двете валути се дължат на промените в пазарните условия, конкуренцията и обемите на получените от банките пари в наша и чужда валута.

Не е възможно да се прави бъдеща прогноза на това какво ще бъде оскъпяването на един евентуален кредит за дълъг период от време и дори и да се прави такъв опит, то той ще бъде в сферата на предположенията. Освен горе споменатите фактори е добре да се знае, че плаващите лихвени проценти на заемите в лева и евро за физически лица се определят на основата на пазарни индекси. Те се формират по различен начин, като най-популярните лихвени индекси за лева и евро на пазара са SOFIBOR и EURIBOR.

 

По принцип, мнението на икономистите е, че човек е добре да изтегли кредит във валутата, в която получава своите доходи. Освен това, благодарение на валутноия борд, за момента българския лев е „вързан“ към еврото. Това обаче може да се промени еин ден и хората, които са избрали чуждестранна валута трябва да решат дали да останат при началните си условия или да ги променят с рефинансиране или превалутиране.

 

Макар, че при промяна на индикаторите за дълъг период от вереме разликата в оскъпяването на заемите в евро и лева може да се увеличи или да намалее при изменение на основата, на която се формира нефиксирания, плаващ лихвен процент.

 

Каква валута избира потребителят оказва влияние при дългосрочните потребителски и ипотечни заеми. Изборът на валута и най-изгодните условия при един евентуален кредит са много важни, ако погасителния период обхваща дълъг времеви период. Сле време, когато условията на пазара с епроменят, потребителят може да реши да рефинансира или да превалутира своя кредит. Така може и да спести известна сума пари, но първо трябва да провери дали разликата ще си струва, защото този процес може да е свързан с допълнителни разходи.

 

 

Вижте още

Видове ипотечни кредити

proverka

Кредит за студенти / висше образование

proverka

Кредити с ипотека / заем срещу ипотека

proverka