Кредити при развод

Ако имате ипотечен кредит, а ви предстои развод, навярно пред Вас изникват доста въпроси за това как ще се разпределят вноските след прекратяване на брака. Тази публикация ще даде необходимите отговори за всички, които се сблъскват с подобен проблем.

Когато е налице развод между съпрузи, семейният кодекс в България предвижда три режима, уреждащи имуществените взаимоотношения.

    1. При първия режим мъжът и жената си поделят части от дължимото. Това е така нареченото разделно отношение. Доста рядко използван режим в нашата страна.
    2. При втория е налице „брачното споразумение“. Според него приключващите брака си могат предварително да уговорят имуществените си задължения. Това трябва задължително да стане при нотариус и да има нотариална заверка. И в първия, и във втория режим, съпрузите имат възможността да си поделят правата и задълженията, касаещи имуществени и финансови дела.
    3. Третият режим е Съпружеска Имуществена Отговорност. При него и двамата съпрузи имат равни права върху придобито по време на брака имущество. Така завещания и дарения, получени по време на брака, се приемат за собственост и на двамата, освен при доказване на противното.

Каква  е практиката в България? Повечето хора, искащи развод, предпочитат третия режим. По-малко са тези, които сключват брачни споразумения или си поделят по равно задълженията. Има случаи, в които двойка е сключила граждански брак при стария семеен кодекс, след което е теглила различни видове кредит – потребителски, ипотечен и т.н. При развод обаче се получават някои финансови усложнения, които са последствие не само за кредитополучателя, но и за кредитодателя. Ако заемите са дългосрочни, това още повече може да предизвика трудности.

Затова при развод е добре да се консултирате с нотариус или кредитен консултант, ако имате изтеглени кредити. Въпросът с имуществените права след приключване на брак е много важна част за финансовата стабилност и на двете страни.

 

кл. думи: изплащане на кредит след развод,  кредит изтеглен по време на брака, солидарен длъжник след развод, кредит изтеглен от единия съпруг, подялба на ипотекиран имот при развод, кредит по време на брака, кредит преди брака, делба на ипотекирано жилище при развод.

Вижте още

Списък с компании за онлайн кредити

proverka

Рефинансиране при лоша кредитна история

proverka

Предсрочно погасяване на кредит

proverka