Ипотечен кредит срещу земеделска земя

Темата по този въпрос е много деликатна. Първо, защото у насима достаналична земеделска земя, която не се ползва по предназначение и второ, защото банките имат доста консервативен подход към ипотечните кредити, които биха могли да бъда обезпечени срещу земеделска земя или такава, която ще бъде за закупуване на подобна площ.

Наличната земеделска земя в България е много голям ресурс за българската икономика, който уви не се използва добре. Има много хора, които продават земята си на големи производители, защото много банки отказват да дават кредити срещу земеделска земя. Банките търсят своя интерес, така че земята, която кредитоискателя предлага за обезпечение, трябва да покрие цената на кредита. В този аспект, ипотечен кредит срещи земеделска земя, трудно се намира и трябва много често да се проверяват промените на пазара и бюлетини от специализирани сайтове за положителни промени в тази насока.

Все пак, има начин, в който вие залагате ваш недвижим имот и с парите, които ще вземете, бихте могли да ги вложите в купуването наземеделска земя. Това ще бъде ипотечен кредит за земеделска земя, в който банката ще е съвсем аясно за какво отпуска кредита, а вие ще имате точенплан за действие, когато закупите тази земяи започнете да я развивате така, както сте планирали.

По принцип, парите за земеделие у нас,които са обвързани с еврофондове и с финансиране от банкови институции по най-различни направления, могат да бъдат получени,само когато потребителя е регистриран като земеделски производител и притежава нужната земя. По този начин доказва, че развива своята селскостопанска дейност и може да се опита да кандидатстваза някоикредити, които ще му дадат парични средства за семена, техника, инсталации и други важни неща.

Ето защо, ако желаете искате да стартиратеваш проект свързан със земеделие, спокойно бихте могли да заложитенедвижим имот, за да си закупите нужната земеделска площ и това ще ви даде право да кандидатствате за отпускане на такъв кредит. Ипотечен кредит срещу земеделска земя е по-сложен за намиране като дадено кредитно предложение, но ако е точното решение за вашия случай, не се отказвайте от него.

 

 

 

Ключови думи:
кредит срещу залог на земя,   кредит срещу залог земеделска земя, залагане на земеделска земя

Вижте още

Кредит за студенти / висше образование

proverka

Ferratum

proverka

Какво е ГПР?

proverka