Заем срещу запис на заповед

Кредит  срещу запис на заповед

Заемът, обезпечен  със запис на заповед е специфичен вид кредитен продукт, който се базира на един единствен писмен документ, който има много детайли, по начало е доста сложен и не е много популярен у нас. С тази публикация ще представим какво е заем срещу запис на заповед и какви са плюсовете и минусите му.

Този писмен документ, без който не може да се сключи договор за заем е изключително важен, защото играе роля на гаранция за заемодателите, че средствата им ще бъдат погасени. В запис на заповед се уреждат всички условия на двете страни една към друга. След сключване на договора, в случай, че клиентът спре да погасява вноските по кредита, той ще бъде изправен от банката пред съда. Запис на заповед представлява писмено деклариране на потребителя, че се задължава да изплаща редовно кредита си по начина, описан в документа.

Плюсовете и минусите на този вид кредит са няколко на брой.

Една от положителните страни е, че ако сте добре запознати и можете да попълните документа, не се нуждаете от други гаранции като попечител, обезпечение или залог. Записът на заповед е единственото нещо, от което се нуждаете и то ви осигурява желаната сума бъроз, лесно и достъпно.

Недостатък на този кредит е уловките, които съществуват и за двете страни. Има много случаи, при които са отчетени икономически спекулации. За да не се стигне до манипулиране на една от двете страни е желателно, заемодателят и клиентът да са добре запознати с чл. 535 на Търговския Закон. Препоръчително е да се информирате детайлно за всичко, за да си гарантирате спокойствието. Ако не може да го направите или не разполагате с достатъчно време, най-добре е да се свържете с адвокат. Друга алтернатива е да потърсите легитимна крадитна компания и да изтеглите краткосрочен заем от нея.

 

Вижте още

Списък с компании за онлайн кредити

proverka

Как да взема кредит с лоша кредитна история

proverka

Кредит за почивка

proverka