Бяла карта
Кредитна карта с лимит до 3000 лв. БЕЗ излищни ТАКСИ за издаване или преиздаване. Без нужда от трудов или граждански договор.