Monthly Archives: май 2023

Видове кредити според срока на погасяване

Един от начините за класифициране на заемите е въз основа на техния срок на погасяване или продължителността на времето, през което заемът се изплаща. Заемите могат да бъдат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни. В тази статия ще разгледаме различните видове заеми според срока им на погасяване. Краткосрочни заеми Краткосрочните заеми са със срок на погасяване под една година. Те често се ...

Виж повече »
Арон мебели