Фиксиран или плаващ лихвен процент: Как да направите своя избор при жилищен кредит

При дългосрочен кредит – с цел инвестиция в жилищен имот, потребителите имат съображения предимно за стабилността на размера на лихвата

Лихвеният процент е задължителен елемент от всеки кредит – банката получава процент срещу отпускането на желаната сума.

Законът за кредитите за недвижими имоти ясно казва, че лихвеният процент по кредита, изразен като фиксиран или като променлив процент, се прилага на годишна основа от общия размер на кредита. Потребителите, които имат намерение да изтеглят заем с цел инвестиция в жилище, следва да имат предвид, че при сключването на договора за кредит страните могат да уговорят фиксиран или променлив лихвен процент.   

Легалното определение на „фиксиран лихвен процент по кредита“ е лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят договарят постоянен лихвен процент за целия срок на договора за кредит. Има и втори вариант: договарят няколко лихвени процента за отделни периоди от продължителността на договора за кредит, през които се прилага само определеният фиксиран лихвен процент.

Под „променлив лихвен процент“ се разбира лихвеният процент, предвиден в клауза на договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят договарят, че приложимият към договора за кредит лихвен процент се формира на база на променлива компонента и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит.

За да направите своя индивидуален избор, може да потърсите съдействието на опитен консултант в сферата, като първо се запознаете с основните предимства на тези видове лихви по жилищните кредити.

Фиксиран лихвен процент

За повечето бъдещи собственици на имоти, вариантът с фиксирана лихва дава усещане за стабилност и спокойствие.

Каквото и да се случи с лихвените проценти на пазара, условията по договора остават непроменени и нямате очаквания да се окаже, че сте затруднени с размера на вноските. Това позволява лесно да планирате бюджета си и да отделяте необходимата сума, след като при кандидатстването за кредита вече сте направили изчисления, че това е по силите Ви.

Трябва обаче да обмислите и каква е вероятността лихвите по жилищните кредити да намалят чувствително размера си, от което Вие няма да може да се възползвате. Вашата вноска и лихвата Ви по кредита ще останат такива, каквито са били и в началото – при изтеглянето на заема.

Плаващ лихвен процент

При образуването на плаващия лихвен процент отново се взима фиксирана част, която остава една и съща за целия период на договора, но е налице и референтен лихвен процент, който може да се променя.

Автоматично, всеки спад може веднага да бъде отразен върху лихвата и вноската Ви. Не след дълго може значително да усетите разликата и да плащате по-малко, отколкото през първите месеци от жилищния кредит. И обратното е валидно: при повишаване на стойността на лихвите, промяната ще рефлектира върху вноската.

До крайното решение ще достигнете, след като анализирате нагласата си, в зависимост от това дали търсите сигурност, или разполагате със заделени средства и считате, че плаващата лихва ще е по-изгодна за Вас. Проверете офертите и чрез удобството на онлайн кредитен калкулатор, а ако все още се сблъсквате с колебания по темата, потърсете експерт, за да разрешите окончателно казуса.  

Вижте още

Финансовата култура и ролята й за справяне със заплахите от кибер престъпността

proverka

Как да получите потребителски кредити с леснотии и комфорт

proverka

Рефинансиране на ипотечен кредит: Всичко, което трябва да знаете

proverka