Ремонт и кодиране на дюзи в дизел сервиз Sofia Diesel Center

Кодиране на дюзите след извършен ремонт

 

Кодирането или настройката на инжекторите е задължителна процедура след извършване на всякакви ремонтни дейности по дюзите Common Rail. Факт е, че дори в промишлени условия производителите не могат да изготвят две абсолютно еднакви дюзи. Работата на всяка от тях ще има микроскопични отклонения от референтните стойности на параметрите. Именно тези отклонения в кода на дюзите трябва да разбере блокът за управление на двигателя на автомобила, за да може да настрои своята работа спрямо индивидуалните особености на всяка една дюза.

Кодирането на дюзите Common Rail се извършва при тяхното производство. Изисква се то да бъде изпълнявано и при всеки ремонт на дюзи или замяна на детайл: разпръсквател, клапан и др. Замяната на всяка резервна част в дюзата Common Rail води до изменение на нейната работа.  Следователно е необходимо създаването на нов код и въвеждането му в блока за управление на двигателя.

Кодовете на дюзите се генерират на стендове за диагностика. Възможностите на всеки отделен стенд зависят от програмите, които той използва.

Какво ще стане, ако се пропусне кодирането на дюзите?

 

Вписването на кодове след ремонт на дюзите е задължителен завършващ етап от въпросната сервизна услуга. Ако кодирането не бъде направено, двигателят няма да може да изпълнява правилно задачите си. При стартирането си той ще заработи нестабилно и дейността му ще е съпроводена със силно тракане. Причина за това е фактът, че в блока за управление на двигателя няма никаква информация относно монтираните дюзи.

Дизел сервиз Sofia Diesel Center извършва кодиране на дюзи на стенд, за да гарантира качествения ремонт на дюзите на вашия автомобил с дизелов двигател. Ако не бъде извършено програмиране на дюзите, подаването на необходимото точно определено количество гориво ще бъде нарушено. Това от своя страна ще доведе до изключително повишен разход на гориво и поява на грешки в блока за управление на двигателя.

Ремонт на дюзи

 

За да разберем по-добре механиката на инжектора, нека опишем схематично цикъла на впръскване на горивото:

 • Инжекционната помпа поема гориво от резервоара;
 • Помпата запълва горивната релса с дизелово гориво;
 • Горивото влиза в каналите, които водят към дюзата;
 • Вътре в дюзата горивото отива в разпръсквателя;
 • Налягането на разпръсквателя достига зададения праг, дюзата се отваря и дизеловото гориво влиза в горивната камера.

При прекомерни натоварвания дюзата може да се повреди поради нарушаване на режима на работа на двигателя. Производителите гарантират, че интензивната експлоатация на инжекторите може да бъде до 200 000 км, но поради отрицателни оперативни фактори, износването на частите може да се прояви много по-рано.

Ремонтът на дюзи може да се изисква поради някоя от следните причини:

 • Използване на дизелово гориво с ниско качество – поради примеси в горивото разпръсквателят се запушва, което от своя страна води до нарушаване на дозировката и начина на подаване на гориво;
 • Лошото качество на изработката на инжекционните компоненти или заводски брак – дюзата не издържа на работните условия, прие което цялата част или отделни нейни компоненти се повреждат;
 • Механични повреди, причинени от неправилната работа на съседни системи.

Обикновено повредите в дюзите имат следния характер: ъгълът на разпръскване и количеството на подаденото гориво се променят; целостта на корпуса на дюзата се нарушава; движението на иглата се влошава.

Основните признаци за възникнали повреди в дюзите са:

 • При експлоатация на автомобила се усещат нестабилни движения и тласъци;
 • Когато двигателят работи, се освобождава прекомерно количество изгорели газове;
 • Усеща се загуба на тяга;
 • Отделните цилиндри отказват да работят;
 • От ауспуха излиза тъмносив или черен дим.

За ремонт на дюзи при възникнали неизправности в дизеловия двигател на вашия автомобил се обърнете към дизел сервиз Sofia Diesel Center. Обслужването и основният ремонт на дюзите се извършва от квалифицираните специалисти на Sofia Diesel Center, които възстановяват и регулират повредените детайли на прецизни автоматизирани стендове.

 

Арон мебели