Проверка на здравните осигуровки

За да направите справка дали сте здравно осигурени, може да посетите сайта на НАП. След това избирате една от опциите, най-често проверка с ПИК кода. Тук системата изисква задължителен идентификатор, който за физически лица е ЕГН, ЛНЧ,служебен № от НАП или БУЛСТАТ на ФЛ. За юридически лица съответно се въвежда Идентификационен номер за ЮЛ. След това въвеждате ПИК и натискате „Продължи“.

  1. Кликвате върху “ВХОД В ПОРТАЛА на Е-услуги със свободен достъп”

 2. След това на Здравноосигурителен статус – “Справка”

3. Въвеждате ЕГН, ЛНЧ,служебен № от НАП или БУЛСТАТ на ФЛ

Направи справка тук: Проверка на здравни осигуровки

Ако не разполагате с ПИК, може да видите осигурителния си статус и по друг начин. В полето „Е-услуги за Свободен достъп“, избирате „Вход“, след което пред Вас излизат няколко възможности: Здравноосигурителен калкулатор, Здравноосигурителен статус, Публичен регистър на обезпечения, лица регистрирани по ЗДДС; При избор на второто меню, ще можете отново чрез ЕГН, ЛНЧ или БУЛСТАТ да получите търсената информация.

Хората, които попадат в графата трайно безработни, трябва сами да внесат задълженията си към адресните локации на НАП.Това се извършва чрез декларация именувана образец 7, която можете да попълните в структурите. Другият вариант е да я пратите по пощата с обратна разписка. Много е важно да спазите срока за подаване на документа. Декларирането на самоосигурителен статус се извършва до края на месеца предхождащ месеца, в който е възникнало прекратяване на здравните Ви осигуровки от работодател. Задължените да подадат образец 7, но не са го направили, подлежат на глоба до 1000 лв. Правата на гражданите за самоосигуряване може да бъдат прекъснати ако не се изплатят три дължими вноски за последните 36 месеца. Здравноосигурителният статус се възстановява, тогава когато се изплатят всички задължения.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

  • проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП
  • проверка на здравословни осигуровки
  • проверка на здравни осигуровки онлайн
  • НОЙ проверка на осигуровки
  • плащане на здравни осигуровки
  • проверка на здравни осигуровки в Германия

 

 

Вижте още

Проверка на тото фиш

admin

Разписание градски транспорт

proverka

Проверка на правопис

proverka